Hide metadata

dc.contributor.authorRunsbech, Benedikte Lea
dc.date.accessioned2014-09-07T22:00:53Z
dc.date.available2014-09-07T22:00:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationRunsbech, Benedikte Lea. Der nøden er størst? En analyse av Røde Kors sin redaksjonelle dekning av nød.. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40641
dc.description.abstract"Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse", og organisasjonens overordnede mål er å bistå "der nøden er størst" (Røde Kors, 2011a: 2-5). Denne masteroppgaven ønsker å avdekke om Røde Kors Norge sitt redaksjonelle arbeid følger organisasjonens mandat om å dekke den største nøden. Med utgangspunkt i Røde Kors sitt informasjonsmateriale, produsert i årene 2011 og 2012 ønsker oppgaven å besvare problemstillingen: Hvilke former for nød vektlegges i Røde Kors sitt redaksjonelle arbeid, og hvordan fremstilles den? For å besvare problemstillingen har det blitt gjennomført en kvantitativ analyse, samt en kritisk diskursanalyse av et utvalg artikler. Oppgavens hovedfunn er at Røde Kors setter stort fokus på de to store humanitære krisene i perioden, hungersnød på Afrikas horn og borgerkrig i Syria. Dette fokuset går for øvrig på bekostning av dekningen av andre humanitære kriser, og dette er en tendens jeg har valgt å kalle "humanitært tunnelsyn". Oppgaven konkluderer med at Røde Kors dekker den største nøden i sitt informasjonsmateriale. Videre konkluderer oppgaven med at fokuset på de største lidelsene blir så stort at det helhetlige bildet som tegnes av nød i verden ikke er representativt.nor
dc.description.abstractRed Cross mission is to "alleviate human suffering, protect life and health, and uphold human dignity" (ICRC, 2013). The organization s overarching goal is to give priority to the most urgent cases of distress (ICRC, 1986). The purpose of this master thesis is to uncover whether the news published by The Norwegian Red Cross follows the organization s guidelines to give priority to the most urgent cases of distress. Based on the news, produced in 2011 and 2012, this thesis aims to answer the question: What forms of suffering is emphasised in Red Cross news, and how is this suffering portrayed? In order to answer this question, I have conducted a quantitative analysis, as well as a critical discourse analysis of a selection of articles. This paper s main finding is that The Red Cross focused on two large humanitarian crises during this period, the civil war in Syria and the famine on the Horn of Africa. The focus on these two crises has however been on the expense of the focus given to other crises, and this is a tendency I have named "humanitarian tunnel vision". This paper concludes that the Red Cross covers the most urgent cases of distress in their information material. However, this paper also concludes that the focus on the largest humanitarian crises results in a worldview that is not representative for the state of crises and distress throughout the world.eng
dc.language.isonor
dc.subjectRøde
dc.subjectKors
dc.subjecthumanitær
dc.subjectnød
dc.subjectgodhetsregimet
dc.titleDer nøden er størst? En analyse av Røde Kors sin redaksjonelle dekning av nød.nor
dc.titleThe most urgent cases of distress? - An analysis of the news published by The Norwegian Red Cross.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-08T22:03:19Z
dc.creator.authorRunsbech, Benedikte Lea
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45330
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40641/1/Runsbech_Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata