Hide metadata

dc.contributor.authorHelgesen, Monica
dc.date.accessioned2014-09-02T22:00:32Z
dc.date.available2014-09-02T22:00:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationHelgesen, Monica. Arbeid, sport og vold i Chirimoto: En studie av kjønn i Peru. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40453
dc.description.abstractChirimoto ligger i en dal mellom Amazonasregnskogen og Andesfjellene i det nordlige Peru. Landsbyen har cirka 250 innbyggere. Temaet for oppgaven er kjønn og de tre hovedkapitlene – arbeid, sport og vold – fungerer opp mot dette. Kapittelet om arbeid tar for seg kaffearbeid, sukkerrørarbeid og husarbeid. Jeg viser hvordan menn og kvinner fordeler arbeidet, hvordan menn og kvinner organiserer dagen rundt arbeidet og hvordan menn og kvinner tenker om arbeid. Videre ser jeg på hvordan kvinner ofte tilegner seg ekstern arbeidskraft til kaffeplukking gjennom gaveøkonomi mens menn ofte tilegner seg ekstern arbeidskraft til kaffeplukking gjennom vareøkonomi. Kapittelet om sport tar for seg hanekamp, fotball og volleyball. Jeg viser hvordan hanekamp kan betraktes som et mannlig masturberingsritual og hvordan kvinnenes volleyball ble en del av nasjonsbyggingen i Peru på 1980-tallet mens mennenes fotball ble en arena for tap, nederlag og tragedie. Videre kobler jeg volleyball til de peruanske kvinnenes fremgang i samfunnet på 1980-tallet – og dagens Chirimoto. Kapittelet om vold tar for seg voksne som slår barn, menn som slår menn og menn som slår kvinner. Jeg viser hvordan barneoppdragelse er en sentral årsak til at voksne slår barn, hvordan alkoholkonsum er en medvirkende faktor til at menn slår menn og hvordan utroskapsmistanker er én av grunnene til at menn slår kvinner. Videre ser jeg på hvordan vold kan forklares i forhold til sosialpsykologi, machismo, marianismo og avmakt.nor
dc.language.isonor
dc.subjectalkohol
dc.subjectarbeid
dc.subjectavmakt
dc.subjectbarneoppdragelse
dc.subjectChirimoto
dc.subjectfotball
dc.subjecthanekamp
dc.subjecthusarbeid
dc.subjectkaffe
dc.subjectkjønn
dc.subjectLatin
dc.subjectAmerika
dc.subjectmachismo
dc.subjectmarianismo
dc.subjectnasjonsbygging
dc.subjectPeru
dc.subjectritual
dc.subjectseksualitet
dc.subjectsport
dc.subjectsukkerrør
dc.subjectvold
dc.subjectvolleyball
dc.subjectøkonomi
dc.titleArbeid, sport og vold i Chirimoto: En studie av kjønn i Perunor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-03T22:00:36Z
dc.creator.authorHelgesen, Monica
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45160
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40453/1/monica-helgesen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata