Hide metadata

dc.contributor.authorAlme, Leif Magnus
dc.date.accessioned2014-08-22T22:01:42Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAlme, Leif Magnus. Arbeidarrørsla og nasjonaldagen 1939: Arbeidarrørsla og forholdet til dei nasjonale symbol på slutten av 1930-åra. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40201
dc.description.abstractHovudproblemstillinga i denne oppgåva er å finne haldninga til og utviklinga i arbeidarrørsla i forholdet til nasjonaldagen. Eit hovudspørsmål er korleis dei markerte nasjonaldagen på slutten av 1930-åra fram til 1939. Med tanke på den kunnskap vi har frå før om store spenningar i arbeidarrørsla omkring det nasjonale spørsmål, skal oppgåva sjå mest på åra då rørsla forlika seg med nasjonaldagen, og kor langt denne utviklinga gjekk fram til 1939. Oppgåva har difor eit spesielt fokus på året 1939. Det er fleire aspekt ved markeringa av nasjonaldagen, alt frå det som direkte er knytt til Grunnlova og 1814 til meir folkelege og stadbundne tradisjonar. Ein må rekne med at blant folk som identifiserte seg med ei så stor eining som arbeidarrørsla, var det mange ulike haldningar til, og skikkar på 17. mai. Oppgåva skal prøve å få med breidda, frå politiske tema og utsegn, til det meir folkelege og praktiske.nor
dc.language.isonor
dc.titleArbeidarrørsla og nasjonaldagen 1939: Arbeidarrørsla og forholdet til dei nasjonale symbol på slutten av 1930-åranor
dc.titleThe Norwegian Labour Movement and The Constitution Day in 1939eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-08-23T22:00:39Z
dc.creator.authorAlme, Leif Magnus
dc.date.embargoenddate3014-05-11
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44889
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40201/7/Alme_Master_Historie.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata