Hide metadata

dc.contributor.authorSparre, Cornelia Spjelkavik
dc.date.accessioned2014-08-22T22:01:28Z
dc.date.available2014-08-22T22:01:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSparre, Cornelia Spjelkavik. Mirakler i middelalderens Norge: En analyse av norske mirakler. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40187
dc.description.abstractI middelalderkilder kan en ofte komme over beskrivelser av merkelige og overnaturlige hendelser. Mange av disse hendelsene ble oppfattet som mirakler i sin samtid, altså hendelser hvor Gud og helgenene skal ha brutt inn i livet på jorden og endret en situasjons naturlige hendelsesforløp. I Norge ble disse mirakelhistoriene dokumentert i kirkelitteraturen, i sagaene og i skaldekvad. Denne oppgaven er en analyse av 130 mirakler som skal ha skjedd på norsk territorium mellom kristningen og reformasjonen. Disse miraklene bringer oss nærmere livet i middelalderens Norge, samt viser oss hvordan miraklene ble brukt som politiske virkemidler. Gjennom analyse av kildematerialet undersøker jeg hvilke helgener som utførte mirakler i Norge, hvem som hevdet de hadde opplevd mirakler, hva slags typer mirakler disse menneskene skulle ha opplevd, når dette skal ha skjedd og hvor i landet dette skal ha foregått. I tillegg undersøker jeg den norske pilegrimskulturen slik den ble fremstilt i miraklene.nor
dc.language.isonor
dc.subjectmiddelalderhistorie
dc.subjectmirakler
dc.subjecthelgenkult
dc.subjectNorge
dc.subjectreligion
dc.titleMirakler i middelalderens Norge: En analyse av norske miraklernor
dc.titleMiracles in Medieval Norway: An analysis of Norwegian miracleseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-08-23T22:00:55Z
dc.creator.authorSparre, Cornelia Spjelkavik
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44918
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40187/1/Mirakler-i-middelalderens-Norge---Sparre.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata