Hide metadata

dc.contributor.authorRokkones, Elisabeth
dc.date.accessioned2014-08-22T22:01:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationRokkones, Elisabeth. Forestillinger om funksjonshemming i norrøn middelalder 11501350. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40168
dc.description.abstractOppgaven behandler forestillinger om funksjonshemming i norrøn middelalder 1150-1350. Med episoder fra norrøne sagaer og Passio Olavi som kilder drøftes forestillinger om årsaker til og helbredelse av funksjonshemminger i form av sykdom, skader og lyter. Funnene tyder på at forestillinger om årsaker hadde rot kristne forestillinger, men til en viss grad også i folketroen. Folketroens forestillinger gjorde seg særlig gjeldende når den som ble rammet, hadde fiender. På grunnlag av funnene er det antydet noen mulige sammenhenger mellom bestemte typer funksjonshemminger og folketroens forestillinger om årsaker til dem. Når det gjelder kristne forestillinger om årsaker er det overraskende at synd som uttalt årsak til funksjonshemming er funnet i et mindre antall av de episodene som er undersøkt, og da nesten utelukkende i biskopsagaer og i Passio Olavi. Selv om Gud ikke var ansett som årsak til all funksjonshemming, var forestillingen at han kunne helbrede alt. I oppgaven drøftes ulike forestillinger omkring helbredende mirakler formidlet av helgener, og det foretas en sammenlikning av helbredende mirakler på Island og i Norge. Forestillinger omkring legekunsten og dens utøvere drøftes også. Funnene tyder på at de flesteutøvere var menn med ulik sosial bakgrunn, og at Gud var ansett som helbrederen selv om flere kunne foreta behandling.nor
dc.language.isonor
dc.subjectfunksjonshemming
dc.subjectsykdom
dc.subjectmiddelalder
dc.titleForestillinger om funksjonshemming i norrøn middelalder 11501350nor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-08-23T22:00:35Z
dc.creator.authorRokkones, Elisabeth
dc.date.embargoenddate3014-05-08
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44891
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40168/1/Rokkones---Master-Vr14.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata