Hide metadata

dc.contributor.authorGrimstad, Ingrid Sætheren
dc.date.accessioned2014-08-22T22:00:52Z
dc.date.available2014-08-22T22:00:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGrimstad, Ingrid Sætheren. Holocaustbenektelse på norsk? En studie av Olav Hoaas sitt ideologiske standpunkt.. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40157
dc.description.abstractOppgaven handler om Olav Hoaas, en av få kjente holocaustbenektere i Norge. Den tar for seg miljøene han var en del av, både på nasjonalt og internasjonalt plan. Den tar også for seg ideologien hans, og ser hvordan holocaustbenektelse passer inn i denne. Deretter ser den på de holocaustbenektende og antisemittiske uttalelsene Hoaas kom med i riksdekkende presse våren i mai og juni 1975. Oppgaven strekker seg tidsmessig fra 1945 til 1986, men med absolutt hovedfokus på tiden mellom 1975 og 1979. Samtidig konsentrerer den seg i hovedsak om Norge, og miljøet Olav Hoaas var en del av. Hovedfokus i første del av oppgaven er Olav Hoaas sitt ideologiske fotfeste, mens det i andre del skifter over til det norske samfunnets reaksjoner på holocaustbenektelse. Målet er todelt: For det første å vise hvordan holocaustbenektelse kan passe inn i en nynazistisk ideologi, og for det andre å vise hvordan de brede lag av befolkningen reagerer på slike holdninger. Oppgaven konsentrerer seg utelukkende om holocaustbenektelse i Vesten, og berører ikke holocaustbenektelse i andre deler av verden.nob
dc.language.isonob
dc.subjectholocaustbenektelse
dc.subjectnynazisme
dc.subjectrasisme
dc.subjectolav
dc.subjecthoaas
dc.titleHolocaustbenektelse på norsk? En studie av Olav Hoaas sitt ideologiske standpunkt.nob
dc.titleNorwegian Holocaust Denial? A study of the ideology of Olav Hoaas.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-08-23T22:00:59Z
dc.creator.authorGrimstad, Ingrid Sætheren
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44913
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40157/1/Grimstad_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata