Hide metadata

dc.contributor.authorAmble, Netta Marie Skretteberg
dc.date.accessioned2014-08-21T22:03:19Z
dc.date.available2017-05-15T22:31:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAmble, Netta Marie Skretteberg. Migrene og Medisiner i Graviditet og Amming – MIMEGA-studien. Med fokus på holdninger til legemidler. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40093
dc.description.abstractBakgrunn: Migrene er en vanlig sykdom som rammer omtrent 10 prosent av befolkningen, og i høyest grad kvinner i fertil alder. Migrenen kan endre seg i svangerskapet og i ammeperioden på bakgrunn av hormonelle endringer som skjer i disse periodene. Det er tenkelig at mange kvinner med migrene må bruke legemidler mot migrene når de blir gravide og ammer, men lite er kjent om hvilke utfordringer disse kvinnene møter. Mål: Målet med oppgaven er å kaste lys over i hvilken grad kvinner med migrene bruker legemidler i svangerskapet og i ammeperioden, og hvordan kvinnens holdninger til legemidler, migrenens alvorlighetsgrad og sosiodemografiske innvirker har på bruken av legemidler mot migrene. Metode: Et anonymt, internettbasert spørreskjema ble distribuert gjennom en rekke informasjonskanaler som rettet seg mot gravide og småbarnsmødre i perioden oktober – desember 2013. Gravide og småbarnsmødre (med barn < 1,5 år) over 18 år i Norge kunne delta. Resultat: I alt 378 kvinner deltok i undersøkelsen, hvorav 129 gravide og 249 småbarnsmødre. I alt 92,3 prosent hadde brukt anfallskuperende legemidler før de ble gravide, 73,3 prosent i svangerskapet og 70,7 prosent i ammeperioden. Triptaner var den mest brukte legemiddelgruppen før svangerskapet (71,4 prosent), mens paracetamol ble mest brukt i svangerskapet (66,9 prosent) og NSAIDs ble mest brukt i ammeperioden (67,9 prosent). Det var de med alvorlig migrene, som oftest ble behandlet med legemidler i svangerskapet. I alt 48,9 prosent svarte at det hadde blitt gjort en endring i medisineringen etter at de fant ut at de var gravide, og det var i høyest grad kvinnene selv som sto for endringen. Oftest ble legemiddelbehandlingen stoppet, og det ble i liten grad endret legemiddel og gjort doseendringer. I alt 87,6 prosent svarte at de bevisst hadde latt være å ta et legemiddel fordi de var gravid, og 61,0 prosent av småbarnsmødrene svarte at de bevisst hadde latt være å ta et legemiddel fordi de ammet. Det var triptaner de i høyest grad hadde latt være å ta, og det var frykten for fosteret/diebarnet som var den viktigste grunnen til at de lot være å ta legemiddelet. Under halvparten av kvinnene mente fordelen ved migrenemedisinene sine oppveiet bekymringene for å ta dem. Konklusjon: Kvinner med migrene synes legemidlene de har mot migrene er mindre nyttige enn det pasienter med for eksempel hjertesykdom, astmasykdom, nyresykdom og kreftsykdom synes om sine legemidler. Resultater fra studien viser at kvinner med migrene trolig blir feil- og/eller underbehandlet i svangerskap og ammeperiode. Kvinner som bruker anfallskuperende legemidler i svangerskapet er mer bekymret for bruken av migrenemedisiner enn de kvinnene som ikke bruker anfallskuperende legemidler i svangerskapet. Det var de kvinnene med alvorlig migrene som oftest brukte anfallskuperende legemidler i svangerskapet, og det var de med alvorlig migrene som oftest følte migrenen var optimalt behandlet i svangerskapet.nor
dc.description.abstractBackground: Migraine is a common illness affecting approximately 10 percent of the population, many of them women in their childbearing years. Due to hormonal changes, the migraine can change during the course of the pregnancy and postpartum period. It is plausible that women with migraine have to use pharmaceuticals during pregnancy and the post partum period, but little is known about the challenges faced by these women. Aim: This study aims to shed light on the extent to which women suffering from migraine use pharmaceuticals during pregnancy and the postpartum period, and the effect attitudes of towards pharmaceuticals, migraine severity and socio-demographic data have on the use of medicines to treat migraine. Methods: An anonymous online survey was distributed during the period October – December 2013. Different channels that target pregnant women and women with small children were used to recruit respondents. To participate, respondent had to be suffering from migraine, be over the age of 18, living in Norway and pregnant or with children (younger than 1,5 year). Results: In all 378 women participated in the study, of which 129 were pregnant and 249 were mothers of young children. In all 92,3 percent had used migraine relievers before they became pregnant, 73,3 percent during the pregnancy and 70,7 percent during the postpartum period. Triptans were the most frequently used medicine group before the pregnancy (71,4 percent), paracetamol was the most frequently used medicine during the pregnancy (66,9 percent) and NSAIDs were the most frequently used medicine group during the postpartum period. Among those using migraine relievers during pregnancy, a majority suffered from severe migraine, measured by MIGSEV. In all 48,9 percent answered that their medication had been changed after the pregnancy was known. In most cases the women themselves had made these changes. The most common change was a complete stop in medication use, while dosage and type of medication largely remained unchanged. In all 87,6 percent said the choice to not use pharmaceuticals (in most cases triptans) during the pregnancy was conscious and they often attributed this to concerns for the effect on the fetus. In all 61,0 percent said the choice to not use pharmaceuticals (in most cases triptans) during the postpartum period was conscious and they often attributed this concern for the effect on the nursing child. Under half of the women said that the benefit of migraine medication outweighed the concerns they had about taking them. Conclusion: Women with migraine do not think their migraine medication is as necessary as patients suffering from e.g. heart disease, asthma, renal disease and cancer. The result from the MIMEGA-study shows that women with migraine probably receive incorrect and/or insufficient treatment during their pregnancy and post partum period. Women with migraine who used migraine relievers during their pregnancy were more concerned about their migraine medication than those who did not. Women with severe migraine most commonly used migraine relievers during pregnancy, and they also commonly thought their migraine was optimally treated during pregnancy.eng
dc.language.isonor
dc.subjectMigrene
dc.subjectGraviditet
dc.subjectAmming
dc.subjectTriptaner
dc.subjectHoldninger
dc.subjectLegemiddelbruk
dc.titleMigrene og Medisiner i Graviditet og Amming – MIMEGA-studien. Med fokus på holdninger til legemidlernor
dc.titleMigraine and Medication during pregnancy and post partum period. focusing on attitudes towards pharmaceuticals.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-08-22T22:03:13Z
dc.creator.authorAmble, Netta Marie Skretteberg
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44838
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40093/1/Amble_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata