Hide metadata

dc.contributor.authorBardakci, Turgay
dc.date.accessioned2014-08-21T22:02:09Z
dc.date.available2014-08-21T22:02:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBardakci, Turgay. Parallel artificial liquid membrane extraction (PALME) av basiske legemidler fra plasma – Hvor effektiv er opprensningen?. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40045
dc.description.abstractParallel Artificial Liquid Membrane Extraction (PALME) er et helt nytt multibrønns konsept for væske-væske ekstraksjon. Et prøvevolum på 200 – 250 µl fylles i små brønner i en multibrønns donorplate. Før ekstraksjon justeres pH i donorløsningen slik at analyttene av interesse blir uladet. Over donorplaten plasseres det en multibrønn akseptorplate. I bunnen av hver brønn i akseptorplaten er det et filter og over hvert filter er det et væskereservoar. Før ekstraksjonen pipetteres det inn 2-3 µl organisk løsningsmiddel i hvert filter. Dette organiske løsningsmiddelet er ikke blandbart med vann og danner en kunstig væskemembran. Over den kunstige væskemembranen fylles akseptorløsningen og et typisk volum er 50 µl. pH i akseptorløsningen justeres slik at når analyttene ekstraheres gjennom den kunstige væskemembranen og inn i akseptorløsningen blir de ladet. Dette hindrer tilbakeekstraksjon av analyttene. Donorplaten og akseptorplaten trykkes sammen, og begge platene rystes i 15-45 minutter. Etter endt ekstraksjon kan akseptorløsningen analyseres direkte med LC-MS, HPLC eller CE. Hensikten med denne oppgaven var å vise at PALME gir ekstrakter som er frie for endogene komponenter som fosfolipider og ioner fra biologiske matrikser. Det ble gjort forsøk med forskjellige akseptorplater. Både polypropylen- og polyvinylidenfluorid-baserte akseptorplater ble testet. Som organisk løsningsmiddel ble det bruk diheksyleter, isopentylbenzen og dodecylacetat. Ekstraksjonsutbytter med ulike organisk faser og akseptorplater ble undersøkt. Polyvinylidenfluorid-baserte akseptorplater ga renere ekstrakter sammenlignet med polypropylen-baserte akseptorplater. Ekstraktene var frie for endogene komponenter som fosfolipider. Polypropylen-baserte akseptorplater sammenlignet med tradisjonelle prøveopparbeidelsesmetoder som fast-faseekstraksjon og proteinfelling ga renere ekstrakter. Det vises at kombinasjonen av isopentylbenzen og polyvinylidenfluorid-baserte akseptorplater gir fosfolipidfrie ekstrakter og graden av matrikseffekter er ≤ 4,1 %. Dodecylacetat som organisk fase ga høyest ekstraksjonsutbytte fra plasma som prøvematriks. Det ble vist at dodecylacetat gir ekstraksjonsutbytter på 54,2 – 90,5 % med RSD-verdier mellom 2,4 % og 8,9 %.nor
dc.language.isonor
dc.subjectPALME
dc.subjectmatrikseffekter
dc.subjectionesuppresjon
dc.subjectLPME
dc.subjectfosfolipider
dc.subjectkunstig
dc.subjectvæskemembran
dc.subjectSLM
dc.titleParallel artificial liquid membrane extraction (PALME) av basiske legemidler fra plasma – Hvor effektiv er opprensningen?nor
dc.titleParallel artificial liquid membrane extraction (PALME) of basic drugs from plasma - How effective is the clean-up?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-08-22T22:03:32Z
dc.creator.authorBardakci, Turgay
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44805
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40045/33/MASTEROPPGAVE_TURGAY-BARDAKCI.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata