Hide metadata

dc.contributor.authorGrøm, Terese
dc.date.accessioned2014-08-21T22:01:26Z
dc.date.available2014-08-21T22:01:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGrøm, Terese. "A feeling of connection". Et aspekt ved mening i livet?. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40005
dc.description.abstractMenneskets søken etter mening preges av et ønske om å se egen eksistens i en forståelig sammenheng med det hele. Hvordan hører vi sammen med verden rundt oss? I min masteroppgave ser jeg nærmere på hvordan dette spørsmålet kommer til uttrykk i vår individuelle streben etter mening i livet. Jeg tester ut to hypoteser. Den ene er at det foregår et ubevisst tre-delt eksistensielt samspill i mennesket mellom behov for, streben etter og tilegnelse av mening i livet, der et nødvendig aspekt ved mening i livet er å oppfatte seg selv i en forståelig samhørighet med omverdenen. Den andre hypotesen er at menneskets evne til å akseptere meningsgivende faktorer som appellerer til den enkeltes ubevisste streben etter en forståelig samhørighet, er nødvendig for å kunne tilegne seg mening i livet. Eksistensialistene Søren Kierkegaard og Albert Camus benyttes som forklaringsmodeller for testing av hypoteser, der det menneskelige eksistensielle paradoks og tilværelsens absurditet står i sentrum. Jeg benytter meg også av to psykologiske empiriske studier som, uavhengig av hverandre, konkluderer med at "a feeling of connection" kan være avgjørende for menneskets eksistens. Den amerikanske psykologen Thomas Joiner sier i boken Why people die by suicide, at "failed belongingness" er en av tre hovedfaktorer ved selvmord. Empiriske studier brukes kun som bakteppe for drøftingen og til å underbygge mine påstander om nødvendigheten av å oppfatte seg i samhørighet med omverdenen. Så langt antar jeg at indre motsetninger som følger mulighetsbetingelse for både fortvilelse og glede, konfrontasjoner mellom indre og den ytre, uforutsigbare verden, og en iboende lengsel etter forståelse av, og forening med, verden, er eksistensielle vilkår heftet ved menneskets tilværelse. Disse vilkår ser ut til å holde mennesket i en kontinuerlig eksistensiell prosess, der behov for mening motiverer streben etter mening og aktiverer evne til å tilegne oss mening, der et nødvendig aspekt ved mening er å oppfatte seg i samhørighet med verden rundt. Menneskets evne til å akseptere meningsgivende faktorer som appellerer til samhørighetsbehovet, anses å ha betydning for å oppnå mening i livet.nor
dc.language.isonor
dc.subjectMening
dc.subjecteksistens
dc.subjectforståelse
dc.subjectsamhørighet
dc.subjectconnection
dc.subjectKierkegaard
dc.subjectCamus
dc.title"A feeling of connection". Et aspekt ved mening i livet?nor
dc.title"A feeling of connection". An aspect of meaning in life?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-08-22T22:03:53Z
dc.creator.authorGrøm, Terese
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44812
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40005/1/Groem-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata