Hide metadata

dc.contributor.authorTømran, Betine Mjølid
dc.date.accessioned2014-08-21T22:01:11Z
dc.date.available2014-08-21T22:01:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationTømran, Betine Mjølid. Det usannsylige som virkemiddel. En undersøkelse av transtekstualitet og ungdomsaspekter i tre moderne fantasy-trilogier. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/39989
dc.description.abstractI oppgaven fokuserer jeg på intertekstualitet og ungdomsaspekter i tre moderne fantasy-trilogier for ungdom. Problemstillingen er: hvilken rolle og betydning har transtekstualitet i Halvgudene-trilogien, Alvetegnet-trilogien og Engelsfors-trilogien? Disse tre seriene kategoriserer jeg som low fantasy, og undersøker også begrepets betydning i forhold til intertekst. I tillegg undersøker jeg ungdomslivet og utfordringene hovedkarakterene møter, samt samfunnsmessige problemer som tas opp. I undersøkelsene tar jeg for meg trilogiene hver for seg, men påpeker likheter eller ulikheter underveis. Jeg forholder meg til Gerard Genettes (1997) begreper om intertekst, og bruker transtekstualitet, hypertekstualitet og paratekstualitet. Først og fremst legger jeg vekt på transtekst, som er den generelle sammenhengen mellom tekster. Deretter analyserer jeg paratekstene, i denne forstand forsidene på bøkene. Jeg legger stor vekt på hypertekst, og ser direkte koblinger mellom trilogiene og andre spesifikke tekster. Alle bøkene har berøringspunkter til andre tekster, og varierer med alt fra koblinger til religion og kulturelle strømninger, men også til spesifikke tekster som Narnia-bøkene, Harry Potter og Carrie. I den andre delen av analysene fokuserer jeg på ungdomsaspekter og samfunnsmessige utfordringer, som karakterene møter. Det er tydelig at det er spesifikke temaer som gjentar seg, som identitetssøken, selvfølelse, kjærlighet, venner og familie. I tillegg møter karakterene utfordringer knyttet til samfunn som krig, styresmakter, styringsorganer og sekter, men også aktuell problematikk knyttet til klimapolitikk og miljøutfordringer. Mine undersøkelser viser at trilogiene er kompleks litteratur for ungdom. De bruker alle eldre litteratur, noe som kan skape nysgjerrighet og gi nye lag i forståelsen hos leseren. Det at trilogiene er low fantasy gir også en nærhet til litteraturen. Det er også tydelig at trilogiene belyser viktig tematikk innenfor ungdommers liv, noe som kan gi en gjenkjennende leseopplevelse. I tillegg problematiserer trilogiene dagsaktuelle temaer og noe som skaper en unik leseopplevelse. Det fantastiske og det realistiske blandes sammen, og det som er usannsynlig blir et viktig virkemiddel.nor
dc.language.isonor
dc.titleDet usannsylige som virkemiddel. En undersøkelse av transtekstualitet og ungdomsaspekter i tre moderne fantasy-trilogiernor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-08-22T22:03:12Z
dc.creator.authorTømran, Betine Mjølid
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44790
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/39989/1/tmran_master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata