Hide metadata

dc.contributor.authorHoutum, Martin van
dc.date.accessioned2014-08-21T22:01:08Z
dc.date.available2014-08-21T22:01:08Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationHoutum, Martin van. Kants transcendentale idealisme og det enhetlige subjekt. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/39985
dc.description.abstractTil grunn for en mulig objektiv erkjennelse krever Kant at påstanden «jeg tenker» må kunne ledsage alle våre forestillinger. Det foreligger imidlertid ingen konsensus rundt hva «jeg» refererer til når vi leser Kant, eller hvordan jeg som et enhetlig subjekt passer inn i den transcendentale idealismens rammeverk. Den transcendentale idealisme hviler på en distinksjon mellom fremtredelser og tingen i seg selv (Das Ding an sich). Det er min oppfatning at denne distinksjonen ikke i tilstrekkelig grad har blitt diskutert i direkte tilknytning til Kants implisitte syn på jeget, og da ofte på et vis som medfører en problematisk regress. Ved å føre nettopp en slik diskusjon omkring jeget spesifikt, ønsker jeg i min oppgave å besvare to overordnede hovedspørsmål: (1) hvorvidt Kants distinksjon mellom jegets empiriske og intelligible karakter kun er funksjonell eller eksplisitt ontologisk (eller begge); og (2) hvorvidt svaret på (1) leder oss til å forklare den transcendentale idealismens dikotomi under én eller to ontologiske verdener.nor
dc.language.isonor
dc.titleKants transcendentale idealisme og det enhetlige subjektnor
dc.titleKant's transcendental idealism and the unified subjecteng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-08-22T22:03:02Z
dc.creator.authorHoutum, Martin van
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44724
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/39985/7/Houtum_Master1.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata