Hide metadata

dc.contributor.authorRekdal, Carl Henrik Gilbu
dc.date.accessioned2014-08-21T22:01:06Z
dc.date.available2014-08-21T22:01:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationRekdal, Carl Henrik Gilbu. Kvinneidealet i russisk litteratur på 1800-tallet: en sammenlignende analyse av Pu kins Tat jana og Turgenevs Liza. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/39984
dc.description.abstractTema for min studie er kvinneidealet i russisk litteratur på 1800-tallet. Et av russisk litteraturs fremste kjennetegn er idealiserte heltinner med nesten utelukkende positive karaktertrekk. I min analyse tar jeg i bruk en ny term, «den positive heltinne», som jeg mener bør benyttes i fremtidig litteraturforskning. Fromhet, troskap og selvoppofrelsene er nøkkelordene i de russiske forfatternes kvinneideal. Disse karakteregenskapene kommer hos de russiske heltinnene langt sterkere og klarere til uttrykk enn hos kvinneskikkelser i skjønnlitteraturen i andre nasjoner. Selve utgangspunktet for studien er et sitat av Fjodor Dostoevskij: «Man kan vel si at det i hele vår litteratur hverken før eller senere er skapt et så positivt bilde av den russiske kvinne [som Tat jana i Pu kins Evgenij Onegin], - det måtte i så fall være Liza i Turgenevs roman Et adelsrede.» I en sammenlignende analyse studerer jeg likheter og forskjeller mellom Tat jana og Liza. Mot slutten av analysen trekker jeg inn inn fire andre av de mest anerkjente heltinnene i russisk litteratur: fyrstinne Mary i Lermontovs Vår tids helt, Ol ga i Gončarovs Oblomov, Sonja i Dostoevskijs Forbrytelse og straff og Nata a i Tolstojs Krig og fred. Slik forsøker jeg å få et klart svar på hva den russiske litteraturs kvinneideal er.nor
dc.language.isonor
dc.subjectPu
dc.subjectkin
dc.subjectTurgenev
dc.subjectrussisk
dc.subjectlitteratur
dc.subjectkvinneideal
dc.subjectkjønnsroller
dc.titleKvinneidealet i russisk litteratur på 1800-tallet: en sammenlignende analyse av Pu kins Tat jana og Turgenevs Lizanor
dc.titleThe Ideal Woman in 19th Century Russian Literature: a Comparative Analysis of Pushkin s Tatiana and Turgenev s Lizaeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-08-22T22:03:58Z
dc.creator.authorRekdal, Carl Henrik Gilbu
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44706
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/39984/1/RUS4390-Masteroppgave-i-russisk-litteratur-Carl-Henrik-Gilbu-Rekdal.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata