Hide metadata

dc.contributor.authorSvensson, Henning Endrestad
dc.date.accessioned2014-08-21T22:01:05Z
dc.date.available2014-08-21T22:01:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSvensson, Henning Endrestad. Tid og sansning: En stilistisk lesning av Tor Ulvens Avløsning. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/39983
dc.description.abstractDette arbeidet er en stilstudie av Tor Ulvens Avløsning. Boken er hans eneste roman, og har som enkeltverk, overraskende nok, til en viss grad blitt forbigått i den norske resepsjonen. I et forsøk på å sette romanen på begrep har jeg henvendt meg til romanteori, men oppgavens teoretiske hovedgeskjeft er anvendelsen av et kunstfilosofisk konseptuelt rammeverk fra den franske filosofen Gilles Deleuze. I denne forbindelsen innebærer det å aktualisere og utvikle hans stilbegrep i det metodiske arbeidet med et litterært kunstverk. Dette medfører å sette romansjangeren i relieff til biografisjangeren, og å lese dens formmessighet ut fra et filosofisk begrep om tid. I et forsøk på å sammenstille Georg Lukács og Deleuze vil romanlesningen ta subjektivitetens konstitusjon som sitt omdreiningspunkt. Det teoretiske blikket forsøker også å sette det sanselige foran det representasjonelle. Ved å plassere arbeidet inn i en faglig debatt om lingvistikk kontra stilistikk, forsøker jeg å si noe om kvalitative studier.nor
dc.language.isonor
dc.subjectTor
dc.subjectUlven
dc.subjectAvløsning
dc.subjectStilistikk
dc.subjectStil
dc.subjectDeleuze
dc.subjectGuattari
dc.titleTid og sansning: En stilistisk lesning av Tor Ulvens Avløsningnor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-08-22T22:03:44Z
dc.creator.authorSvensson, Henning Endrestad
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44785
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/39983/7/Svensson_Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata