Hide metadata

dc.contributor.authorAsheim, Tora
dc.date.accessioned2014-08-19T22:00:16Z
dc.date.available2014-08-19T22:00:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAsheim, Tora. Asheim_Master. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/39914
dc.description.abstractSammendrag Denne masteroppgaven er en kontrastiv studie som går ut på å sammenligne bruken av den franske verbalformen le conditionnel og den tilsvarende norske formen. Jeg har gjort dette valget fordi en slik sammenligning, så langt jeg har kunnet bringe på det rene, hittil bare har vært gjort av Marianne Hobæk Haff gjennom sin publikasjon (2010), "Counterfactual conditionals in focus: A contrastive analysis of French and Norwegian". Hennes analyse dreier seg om bruken av kondisjonalis i beskrivelsen av kontrafaktuelle eksempler. Min oppgave tar utgangspunkt i morfologien, strukturen i selve betegnelsen av de franske og de norske formene. Grunnlaget, corpus, for min analyse er romanen Les choses av Georges Perec, publisert i 1965, og oversettelsen til norsk ved Truls Winther, som ble utgitt i 1999. Jeg har begrunnet dette valget med at Les choses inneholder svært mange eksempler på begge former av kondisjonalis, le conditionnel presént og le conditionnel passé. Den norske oversettelsen av disse formene gjør bruk av modale hjelpeverb, fortrinsvis skulle og ville, i kombinasjon med hovedverbet i infinitiv eller perfektum partisipp. Hjelpeverbet avgjør betydningen som uttrykkes gjennom setningen. Oversettelsen inneholder mer enn dobbelt så mange eksempler på skulle som på ville. Det avspeiler innholdet i romanen. Den dreier som om et studentektepar som er fascinert av alt som kan skaffes ved hjelp av penger, noe de dessverre mangler. Bruken av skulle uttrykker deres fantasier og ønsker når det gjelder fremtiden. Masteroppgaven har to hoveddeler. Den første er en gjennomgang av franske og norske grammatikkers beskrivelse av kondisjonalis, en nødvendig bakgrunn for å kunne analysere eksemplene i Les choses og i oversettelsen. Andre del er viet analysen av eksemplene og en konklusjon til avslutning.fre
dc.language.isofre
dc.subjectconditionnel
dc.subjectPerec
dc.subjectetude
dc.subjectcontrastive
dc.titleAsheim_Masterfre
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-08-19T22:00:16Z
dc.creator.authorAsheim, Tora
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44677
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/39914/1/Asheim_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata