Hide metadata

dc.contributor.authorAsk, Lasse
dc.date.accessioned2014-08-05T22:00:26Z
dc.date.available2014-08-05T22:00:26Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationAsk, Lasse. Opsjonsavtaler som økonomiske incentiver i aksje- og allmennaksjeselskaper - Hvilke skranker oppstiller aksjelovene for selskapets oppfyllelse av opsjonsavtaler?. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/39726
dc.description.abstractAvhandlingen drøfter hvilke skranker aksjelovenes alminnelige regler oppstiller for selskapets oppfyllelse av en opsjonsavtale, med særlig fokus på oppfyllelse ved kapitalforhøyelse. I drøftelsen tas det utgangspunkt i de interessekonflikter som opsjonsavtalen kan medføre, og hvorledes disse kan tenkes løst etter aksjelovens alminnelige regler om kapitalforhøyelser, myndighetsmisbruk, selskapsfinansieringsregelen i § 8-10 og hvorvidt favørkursen kan representere en skjult utdeling.nor
dc.language.isonor
dc.subjectOpsjonsavtaler
dc.subjectincentiver
dc.subjectkapitalforhøyelse
dc.subjectmyndighetsmisbruk
dc.subjectselskapsfinansiering
dc.subjectav
dc.subjectaksjeerverv
dc.subjectskjult
dc.subjectutdeling
dc.subjectcorporate
dc.subjectgovernance
dc.titleOpsjonsavtaler som økonomiske incentiver i aksje- og allmennaksjeselskaper - Hvilke skranker oppstiller aksjelovene for selskapets oppfyllelse av opsjonsavtaler?nor
dc.titleStock options as incentives in private and public companieseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-08-05T22:00:26Z
dc.creator.authorAsk, Lasse
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44512
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/39726/1/202.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata