Hide metadata

dc.contributor.authorJakobsen, Line Skrenes
dc.date.accessioned2014-08-01T22:01:25Z
dc.date.available2014-08-01T22:01:25Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationJakobsen, Line Skrenes. Gruppeoppgave: Uklarheten rundt diskriminering på grunn av språk, med særlig fokus på forskjellsbehandling i ansettelsesprosesser. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/39501
dc.description.abstractTemaet i oppgaven er vernet mot språkdiskriminering, med særlig fokus på forskjellsbehandling i ansettelsesprosesser. Den nærmere rettslige problemstillingen er i hvilken grad det er adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere på grunn av deres språkferdigheter. Språkdiskriminering virker gjerne sammen med andre diskrimineringsgrunnlag, særlig etnisitet. Vi har i avhandlingen søkt å vise uklarheten rundt vernet mot språkdiskriminering i den nye diskrimineringsloven om etnisitet som trådte i kraft 1. januar 2014, og sett på betydningen av å oppstille språk som et selvstendig grunnlag i lovgivningen. For å besvare avhandlingens problemstilling har vi sett på tidligere og ny lovgivning innenfor diskrimineringsfeltet. Vi har dessuten sett på hvordan diskrimineringssituasjoner som omhandler språk er regulert i internasjonale konvensjoner og praksis, og om måten man har valgt å lovfeste et vern mot språkdiskriminering i norsk rett er tilstrekkelig i forhold til disse.nor
dc.language.isonor
dc.subjectDiskriminering
dc.subject
dc.subjectgrunn
dc.subjectav
dc.subjectspråk
dc.titleGruppeoppgave: Uklarheten rundt diskriminering på grunn av språk, med særlig fokus på forskjellsbehandling i ansettelsesprosessernor
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2014-08-02T22:06:27Z
dc.creator.authorJakobsen, Line Skrenes
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44456
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/39501/7/SkrenesJakobsenogSyversen-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata