Hide metadata

dc.contributor.authorAamodt, Yngvild
dc.date.accessioned2014-07-30T22:00:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAamodt, Yngvild. «Jeg har ikke noe valg» – En kasuistisk analyse av eksamensangst. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/39424
dc.description.abstractDenne oppgaven tar utgangspunkt i et terapiforløp ved Klinikk for dynamisk psykoterapi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, hvor undertegnede var studentterapeut. Pasienten oppsøkte behandling for panikkangst ved muntlig eksamen. Oppgavens problemstillinger er å undersøke eksamensangstens fenomenologi, drøfte hvorvidt eksamensangst kan betraktes som en avgrenset lidelse, anvende psykodynamisk teori for å opplyse forståelsen av eksamensangst som klinisk fenomen samt de terapeutiske implikasjonene av en slik tilnærming til eksamensangst. I det symptombeskrivende paradigmet betraktes eksamensangst som en situasjonsbetinget fobi eller en form for sosialangst. Jeg finner at den også kan forstås som uttrykk for mer gjennomgripende problematikk i psykisk struktur og dynamikk. I denne oppgaven anvender jeg tilknytningsteori, separasjon-individuasjonsteori, objektrelasjonsteori og det psykoanalytiske begrep om autonomi for å belyse eksamensangst som klinisk fenomen. «Adskillelse» kan sies å være en fellesnevner for hypotesene i oppgaven. Jeg argumenterer for at eksamen kan betraktes som en separerende situasjon fordi ens ansvar for seg selv og for å tre frem med seg og sitt blir særlig tydelig. Eksamen fordrer selvstendighet – at en står alene – og befester slik ens adskilthet fra andre, både ytre og indre sett. Eksamensangst betraktes her som multideterminert. Dette gir implikasjoner for behandling. Terapiens fokus utvides fra det affektive symptomet som er i forgrunnen, og slik kan også en bakenforliggende konflikt eller strukturskade adresseres i terapiarbeidet. Et større bilde av pasientens plager, fungering og indre organisering gis plass i den terapeutiske samtalen. Terapeuten har derfor et større nedslagsfelt for intervensjoner. På bakgrunn av dette undersøker jeg den terapeutiske hovedutfordringen i det aktuelle behandlingsforløpet. Med få ord dreier det seg om at terapirelasjonens likhet og kontrast til eksamenssituasjonen aktiverer bestemte relasjonelle scenarier i den terapeutiske relasjonen.nor
dc.language.isonor
dc.subjectEksamensangst
dc.subjectkasusstudie
dc.subjectkasuistisk
dc.subjectanalyse
dc.subjectseparasjonsangst
dc.subjectseparasjon
dc.subjectindividuasjon
dc.subjectautonomi
dc.subjectpsykodynamisk
dc.subjectpsykoterapi
dc.title«Jeg har ikke noe valg» – En kasuistisk analyse av eksamensangstnor
dc.titleI have no choice – A case study of test anxietyeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-07-30T22:00:35Z
dc.creator.authorAamodt, Yngvild
dc.date.embargoenddate3014-04-23
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code C
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44221
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/39424/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata