Hide metadata

dc.date.accessioned2014-06-18T13:09:27Z
dc.date.available2014-06-18T13:09:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/39283
dc.description.abstractProblemstilling: For å sikre at pasienter med begynnende sepsis blir identifisert tidligst mulig, har Sykehuset i Vestfold (SiV) satt i gang et arbeid med å lage en ny akuttkurve for triagering av pasienter. Det eksisterer imidlertid ikke en prosedyre for håndtering og behandling av sepsispasienter. Hensikten med prosjektoppgaven vår er derfor å utarbeide og implementere en prosedyre for hva sykepleiere i akuttmottaket ved SiV skal foreta seg når det foreligger mistanke om sepsis. Kunnskapsgrunnlag: Sepsis er en alvorlig tilstand som raskt kan bli livstruende og i verste fall medføre død dersom behandling ikke igangsettes tidlig nok. Implementering av enkle sepsisprosedyrer har vist å øke overlevelsen betydelig. Retningslinjen utarbeidet av det verdensomfattende kvalitetsforbedringsprosjektet «Surviving Sepsis Campaign», er den mest aksepterte for håndtering av sepsispasienter. «Sepsis Six Toolkit», en forenkling av retningslinjen, er ment som et verktøy for behandling av sepsispasienter i akuttmottak. Den består av tre diagnostiske og tre terapeutiske komponenter som skal utføres innen én time etter identifisering av alvorlig sepsis. Dette, sammen med en «resusciteringspakke» som gis på intensivavdelingen, har vist en reduksjon i dødelighet ved alvorlig sepsis på opptil 50 %. Tiltak og kvalitetsindikatorer: Prosedyren vi har utarbeidet er basert på «Sepsis Six Toolkit». Hovedtrekkene er som følger: 1. Det bestilles blodprøver som skal tas umiddelbart. 2. Sykepleier tar direkte kontakt med LiS, som skal vurdere pasienten for igangsetting av antibiotika. 3. Pasienten gis intravenøs væske. 4. Pasienten gis oksygen på maske. 5. Sykepleier tar arteriell blodgass. 6. Pasientens urinproduksjon overvåkes med væskeregnskap. For å måle effekten av vårt kvalitetsforbedrende prosjekt, har vi valgt følgende indikatorer: - Strukturindikator: Utarbeide retningslinjer for håndtering av sepsispasienter i SiVs EK-system (Elektronisk Kvalitetshåndbok). - Prosessindikatorer: Ta tiden fra triagering til væske- og antibiotikabehandling blir igangsatt ved å søke retrospektivt i DIPS. - Resultatindikator: Å måle mortaliteten til sepsispasienter ved å søke retrospektivt i DIPS på pasienter med diagnosekode sepsis som endte i mors. Utførelse: Akuttmottakets seksjonssykepleier får tilsendt prosedyren av oss, og tar kontakt med dataansvarlig på sykehuset for å få lagt den inn på sykehusets EK-system. Etter dette må sykepleiere i akuttmottaket informeres om ny sepsisprosedyre og de bør også få en opplæring i de nye tiltakene. I tillegg bør legene informeres om innføring av den nye prosedyren og hvilke krav som stilles til dem. For å gjøre prosedyren lettere å gjennomføre, bør hvert akuttrom ha nødvendig utstyr tilgjengelig. Konklusjon: Kunnskapsgrunnlaget vårt viser at tidlig iverksetting av behandling og innføring av en enkel sepsisprosedyre i akuttmottaket bedrer overlevelsen hos sepsispasienter. En prosedyre vil føre til systematisk behandling av pasientene og forhindre at feil gjøres. I tillegg vil innføringen være økonomisk lønnsom for sykehuset fordi det fører til færre liggedøgn og opphold på intensivavdelingen.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleInnføring av prosedyre for håndtering og behandling av sepsispasienter - et kvalitetsforbedringsprosjekt ved akuttmottaket, Sykehuset i Vestfolden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorDar, Sna
dc.creator.authorSteenberg, Christine Krohn
dc.creator.authorFuruholmen, Johanna
dc.creator.authorJørgensen, Johan Julius Brynestad
dc.creator.authorLauvrak, Randi Helena
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44154
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/39283/1/Klok-oppgave_K10.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata