Hide metadata

dc.date.accessioned2014-04-24T13:11:41Z
dc.date.available2018-09-10T22:30:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/39117
dc.description.abstractBakgrunn: Vi har i dag gode kunnskaper om hvordan kosthold og helse henger sammen, blant annet vet vi at høyt LDL-kolesterol øker risiko for hjerte- og karsykdom. Det norske kosthold har vært i stor endring siden andre verdenskrig. Fra et kosthold rikt på mettet fett og transfett på 1970-tallet med høy dødelighet av hjerte- og karsykdom, til reduksjon av både inntak av mettet fett og transfett, og reduksjon i mortalitet av hjerte- og karsykdommer til år 2000. I løpet av disse årene har det vært ulike diettrender, og den siste tiden har spesielt lavkarbodietten fått stor medieoppmerksomhet. Hovedhensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan inntak av mettet fett i befolkningen har vært siden år 2000 og hvordan dette kan ha vært med på å påvirke LDL- og HDL-kolesterolet. Materiale og metode: Kostdata er hovedsakelig hentet fra Helsedirektoratets publikasjoner ”Utviklingen i norsk kosthold” fra 2005-2012 og kostholdsundersøkelsene ”Norkost” fra 1997 og fra 2010-2011. Blodprøvene er analysert av laboratoriefirmaet Fürst Medisinsk Laboratorium, Oslo, og er hovedsakelig prøver innsendt av den norske primærhelsetjenesten. Analyseperioden er 01.01. til 01.04 i årene 2000, 2005, 2009, 2010, 2011 og 2012. Totalt antall av analyser er 377 767. Resultater: Engrostall viser at flere matvarer rike på mettet fett har økt. Forbruksundersøkelsene viser at inntaket av mettet fett har økt fra 35 g/person/dag i 1999-2001 til 37 g/person/dag i 2007-2009. Norkostundersøkelsene viser en økning i inntak av mettet fett fra 12,1 E % i 1997 til 13,0 E % i 2010-2011. Beregning av LDL-kolesterolet viser en gjennomsnittlig økning på 7,9 % hos kvinner og 7,2 % hos menn fra 2009/2010 til 2012. Konklusjon: Tre uavhengige målemetoder viser at forbruket av fett, og deriblant mettet fett, har økt siden år 2000 til 2012. Lipidprofilene viser samme trend hos alle de undersøkte gruppene – økt HDL-kolesterol og økt LDL-kolesterol. Økningen i LDL-kolesterol er bekymringsverdig.en_US
dc.description.abstractBackground: Today, we have a lot of knowledge about how nutrition and health are associated. We know that a high value of LDL-cholesterol is one of the main risk factors of cardiovascular disease, which is now the leading cause of deaths worldwide. The Norwegian eating habits have changed dramatically since the Second World War. From a diet rich in saturated fatty acids and trans fatty acids at the 1970s with a high mortality of cardiovascular diseases, to a reduction in both consumption of saturated fatty acids and trans fatty acids, and also mortality until 2000. Through this period there have been several different diet trends, and especially the low-carbohydrate diet has been gaining popularity. The aim of the current study is to examine the question of whether the intake of saturated fatty acids has been developed since the year 2000, and how this may have affected the values of HDL- and LDL-cholesterol. Materials and methods: Nutritional data are used from the Norwegian Directorate of Health’s publications “Utviklingen i norsk kosthold” from 2005-2012 and the nutritional surveys ”Norkost” from 1997 and from 2010-2011. The blood samples are analysed by Fürst Medical Laboratory, Oslo, and are mainly sent by the Norwegian primary health care service. The analyses were undertaken in the period from the first of January to the first of April during the following years, 2000, 2005, 2009, 2010, 2011 and 2012. Total amount of blood samples are 377 767. Results: The surveys of consumption reveal that the intake of saturated fatty acids has increased from 35 g/person/day in 1999-2001 to 37 g/person/day in 2007-2009. The survey of Norkost indicates an increase in saturated fatty acids from 12,1 E % in 1997 to 13,0 E % in 2010-2011. Calculations of the LDL-cholesterol indicates a mean increase of 7,9 % in women, and 7,2 % in men from 2009/2010 to 2012. Conclusion: Three independent methods show that the consumption of fat, including saturated fatty acids, has been increased since the year 2000 to 2012. The lipid profiles show similarly trend within all the examined groups – increased HDL-cholesterol and increased LDL-cholesterol. The increased LDL-cholesterol is cause for concern.
dc.language.isonoen_US
dc.titleLipidprofil blant 20-29, 30-39 og 40-49-åringer fra 2000-2012, og inntak av mettet fett i befolkningen i samme periode.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.creator.authorEngan, Martine
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44034
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.identifier.duo184881
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/39117/1/MartineGausdalEngan-Oppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata