Now showing items 1-1 of 1

  • Waagbø, Geir Arne (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Målet med dette arbeidet er å finne ut om moderne numeriske atmosfæremodeller klarer å varsle underkjølt skyvann og underkjølt regn. I den mye brukte atmosfæremodellen WRF (Weather Research and Forcasting [Skamarock et al. ...