Now showing items 1-1 of 1

  • Skattør, Hanne (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    I denne oppgaven har vi studert lavfrekvent variabiliteten i havet gjennom det 20-århundret. I tillegg til observasjoner har vi brukt data fra fire klimamodeller; CCSM3, Gfdl-CM2.0, BCM2.0 og HadCM3, som er kjørt med ...