Now showing items 1-1 of 1

  • Løvdahl, Rafael Escobar (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Den turbulente dynamikken i det øvre havet er et mye omtalt tema av forskere. Tidligere studier har vist seg og støtte to hovedteorier; overflate kvasigeotrofisk teori og to dimensional teori. I denne oppgaven har vi brukt ...