Now showing items 1-1 of 1

  • Funnemark, Marit (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Arktis har vært, og er fortsatt, et utfordrende område for numeriske modeller for studier av fenomener knyttet til skyer. Mye av dette skyldes at skyer ikke blir simulert godt nok. Spesielt det å simulere underkjølt skyvann, ...