Hide metadata

dc.contributor.authorFresvik, Kari Svenkerud
dc.date.accessioned2014-03-19T22:10:42Z
dc.date.available2014-03-19T22:10:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationFresvik, Kari Svenkerud. Skjelettene fra Tangen Kirke - en oppgave om metoder for identifisering av skjeletter.. Master thesis, University of Oslo, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38962
dc.description.abstractRettsmedisinsk antropologi blir ofte definert som bruk av fysisk/biologisk antropologi for å tjene rettssystemet (1). Under arbeidet med denne oppgaven ønsket jeg å tilegne meg metoder som brukes i rettsmedisinsk antropologi. Disse metodene blir brukt for å identifisere mennesker og menneskelige levninger. Materialet jeg har studert består av 25 skjeletter fra 1700-tallet. De er en del av De Schreinerske Samlinger, som består av 8500 skjeletter fra steinalderen og fram til 1700-tallet. Denne samlingen oppbevares på Avdeling for anatomi, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Skjelettene i brukt i mitt forskningsarbeid ble samlet inn i 1914 fra Tangen Kirke i Drammen. Resultatene av forskningsarbeidet forteller oss at medianalder ved død for de 25 skjelettene var 40-60 år. Materialet består av 12 kvinner, 11 menn og 2 barn. Gjennomsnittshøyden for kvinner var 159,2 cm, og gjennomsnittshøyden for menn var 172,5 cm. Mange av skjelettene har ikke-patologiske normalvariasjoner, patologiske tilstander og tannpatologi. Ha med i vurderingen at metodene som brukes i rettsmedisinsk antropologi er ikke eksakte, men er estimeringer og teorier. Under arbeidet med dette materialet har hele tiden metodene for forskningsarbeidet vært i fokus, og det i større grad enn fokus på resultatene. Det er vanskelig å si noe generelt om befolkningen i Norge og Drammen på 1700-tallet ut fra mine undersøkelser av 25 skjeletter. Men jeg kan si noe generelt om disse 25 individene, og jeg kan si en hel del om hvert enkelt individ. Og i spørsmål omhandlende identifisering er det informasjon om enkeltindividet som står i sentrum.nor
dc.description.abstractForensic anthropology is often defined as the use of physical anthropology in the service of justice (1). When preparing and writing this report I wanted to learn methods used in forensic anthropology. Most often these methods are used to identify humans or human remains. Assessing sex, age at death, stature and individual characteristics can help identifying unknowns. The material I have studied consists of 25 skeletons from the 18th century. They are a part of The Schreiner Collection, which consists of 8500 skeletons from the Stone Age and up to the 18th century, belonging to the anatomic department at the University of Oslo. The skeletons used in my research were collected in 1914 from a church called Tangen in the city of Drammen. The results tell us that the median age of death for the 25 skeletons was 40-60 years. The material consists of 12 women, 11 men and 2 children. The average height was for women 159,2 cm and for men 172,6 cm. Many of the skeletons have non-pathological variations, pathologic conditions and tooth problems. Keep in mind that the results from methods used in forensic anthropology are not exact, but estimations and theories. This overview focuses on the methods I have used during this research more than the results I have made. Focus has been to learn the methods for later use. It is difficult to say something in general about a population from the 18th century in Norway and Drammen counting no more than 25 individuals. But I can say something in general about these 25 individuals, and I can learn a lot about each individual. And in questions regarding identification, the information about one individual is important.eng
dc.language.isonor
dc.subjectrettsmedisinsk
dc.subjectantropologi
dc.subjectidentifisering
dc.subjectav
dc.subjectskjeletter
dc.subjectskjelettundersøkelser
dc.subjectOsloforskning
dc.titleSkjelettene fra Tangen Kirke - en oppgave om metoder for identifisering av skjeletter.nor
dc.titleThe skeletons from Tangen Kirke - an overview regarding methods used for identification of skeletons.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-03-20T22:10:15Z
dc.creator.authorFresvik, Kari Svenkerud
dc.identifier.urnURN:NBN:no-42710
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38962/1/Det-HELT-endelige-resultat2.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata