Hide metadata

dc.contributor.authorSivertsen, Øyvind Stople
dc.date.accessioned2014-03-19T22:10:32Z
dc.date.available2018-11-26T23:30:49Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSivertsen, Øyvind Stople. Kognitive tester hos CFS/ME-pasienter mellom 12 og 18 år sammenlignet med friske kontroller - baseline-studie. Master thesis, University of Oslo, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38951
dc.description.abstractKronisk utmattelsessyndrom (Chronic fatigue syndrome – CFS), også kalt myalgisk encephalomyelitt (ME), er en alvorlig medisinsk tilstand. Tilstanden er karakterisert av total utmattelse/energisvikt, gjerne kombinert med symptomer som muskel-/skjelettplager, nedsatt evne til konsentrasjon, redusert hukommelse, hodepine, ortostatisk svimmelhet og innsovningsvansker. Pasientene har vanligvis et dramatisk funksjonstap med betydelig fravær fra skole og andre sosiale aktiviteter. Enkelte er vedvarende sengeliggende. Følelsen av kognitiv utilstrekkelighet er en vesentlig del av CFS/ME. Pasientene beskriver nedsatt korttidsminne og problemer med oppmerksomhet. Nevropsykologiske tester har, om enn ikke entydig, vist nedsatt evne til å prosessere informasjon og til å kontrollere eksekutive funksjoner. Andre kognitive funksjoner, slike som intelligens og visuelt minne, ser ikke ut til å være annerledes blant CFS/ME-pasienter og friske kontroller. Den antatte svekkelsen i kognitive funksjoner er i samsvar med «sustained arousal»-modellen. I dette studiet er det ønskelig å undersøke effekten av CFS/ME med henblikk på eksekutive kognitive funksjoner for ungdommer mellom 12 og 18 år.nor
dc.description.abstractChronic fatigue syndrome (CFS), also known as myalgic encephalomyelitis (ME), is a serious medical condition characterized by chronic fatigue, combined with symptoms as headache, pain in the muscles and skeleton, attenuated concentration and memory and insomnia. The prevalence in uncertain, however it is suggested that it is rising. It has been suggested that the condition leads to a state called sustained arousal . This causes the organism to be in a constant fight-or-flight -mode. This can lead to impaired cognitive functioning, especially the executive functions. Through a series of tests (BRIEF, STROOP, WISC, HVLT-R) we have looked at 12-18 year olds (n=120) with CFS/ME and compared them to healthy controls (n=39). We have found that the CFS/ME-patients scores significantly lower than the healthy controls in BRIEF, WISC, 3 of 4 STROOP-tests and the HVLT-R. These results indicate that the sustained arousel model could be correct. An increased level of 5-HT combined with a decreased level of epinephrine caused by sustained arousel leads to an alteration of the frontal lobe function. This has a negative impact on the executive functions for these patients.eng
dc.language.isonor
dc.titleKognitive tester hos CFS/ME-pasienter mellom 12 og 18 år sammenlignet med friske kontroller - baseline-studienor
dc.titleCognitive tests of CFS/ME patients between 12 and 18 years compared to healthy controls - a baseline studyeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-03-20T22:10:10Z
dc.creator.authorSivertsen, Øyvind Stople
dc.identifier.urnURN:NBN:no-42665
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38951/1/Prosjektoppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata