Hide metadata

dc.contributor.authorSmebye, Kristofer Lislerud
dc.date.accessioned2014-03-19T22:09:56Z
dc.date.available2018-10-04T22:30:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSmebye, Kristofer Lislerud. Medisinske funn i en tverrfaglig geriatrisk fallpoliklinikk. Master thesis, University of Oslo, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38915
dc.description.abstractBakgrunn: Fall hos eldre er vanlig og fører til økt sykelighet og redusert livskvalitet hos den enkelte. Årsakene til fall er mange og oftest sammensatte. En bred, gjerne tverrfaglig utredning, for eksempel i en spesialisert fallpoliklinikk, er anbefalt. Det er foreløpig få fallpoliklinikker i Norge og det er ikke publisert data fra slik utredning. Materiale og metode: Opplysninger fra de første 111 pasientene ble samlet ved Fallpoliklinikken ved Oslo universitetssykehus. Det ble gjennomført en tverrfaglig undersøkelse ved sykepleier, lege og fysioterapeut, og basert på den enkeltes risikofaktorer ble det foreslått videre undersøkelser og tiltak. Resultater: Pasientgruppen hadde en rekke kjente risikofaktorer for fall. De vanligst identifiserte risikofaktorene var ortostatisme (26 av 110 pasienter, 24%), vitamin D-mangel (14 av 79 pasienter, 18%) og karotishypersensitivitet (6 av 55 undersøkte pasienter, 11%). Sjeldne, men betydningsfulle funn var cancer coli, subduralt hematom (ett tilfelle av hver) og normaltrykkshydrocephalus (to tilfeller). Trening/fysioterapi (nær alle pasientene), legemiddelendringer (25 pasienter, 23%), vitamin D-tilskudd (ev. med kalsium) (23 pasienter, 21%) og pacemaker-implantasjon (seks pasienter, 5%) var de vanligste tiltakene. De fleste legemiddelendringene gjaldt blodtrykkssenkende midler (14 pasienter, 13%) og psykofarmaka (seks pasienter, 5%). Fortolking: Fall hos eldre kan ha ulike og sammensatte årsaker og alvorlig underliggende patologi kan manifestere seg som falltendens. Dette viser betydningen av en grundig tverrfaglig fallutredning.nor
dc.description.abstractBackground: It is common that older people fall and as a consequence leading to increased morbidity and reduced quality of life. There are often many and complex causes of falls. A thorough and multidisciplinary assessment, for example in a specialized outpatient fall clinic, is recommended. Presently there are few outpatient fall clinics in Norway and there are no published studies documenting the outcome of this assessment. Design and methods: Data were obtained from the first 111 patients at the Outpatient Fall Clinic at Oslo University Hospital. A multidisciplinary assessment was done by a nurse, doctor and physiotherapist. The individual s risk factors were the basis for further investigations and recommended interventions. Results: Patients had several well known risk factors for falling. The most common were ortostatism (26 of 111 patients, 24%), vitamin D-deficiency (14 of 79 patients, 18%) and carotid hypersensitivity (6 of 55 patients, 11%). Rare, but clinically important results were cancer coli, subdural hematoma (one patient each) and normal pressure hydrocephalus (two patients). The most common interventions were: exercise/physiotherapy (almost all patients), medication intervention (25 patients, 23%), vitamin D-supplements (23 patients, 21%) and pacemaker implantation (six patients, 5%). The most common medication withdrawals were: antihypertensives (14 patients, 13%) and psychotropic medication (six patients, 5%). Conclusion: Falls in older people have many and complex causes and severe pathology may manifest as a tendency to fall. This indicates the value of a thorough multidisciplinary fall assessment.eng
dc.language.isonor
dc.subjecteldre
dc.subjectfall
dc.subjectfallpoliklinikk
dc.titleMedisinske funn i en tverrfaglig geriatrisk fallpoliklinikknor
dc.titleResults from a multidisciplinary outpatient fall cliniceng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-03-20T22:09:51Z
dc.creator.authorSmebye, Kristofer Lislerud
dc.identifier.urnURN:NBN:no-42640
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38915/1/Prosjektoppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata