Hide metadata

dc.contributor.authorNæss, Elisabeth Rønneberg
dc.date.accessioned2014-03-15T22:09:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationNæss, Elisabeth Rønneberg. Småbarnsforeldre og tannhelseinformasjon. Master thesis, University of Oslo, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38872
dc.description.abstractHensikten med studien var å kartlegge hvilken informasjon foreldre hadde mottatt om barns tannhelse før første kontakt med tannhelsetjenesten, og hvordan de hadde innhentet informasjon. Totalt 110 foreldre med barn i en barnehage i bydel Gamle Oslo besvarte et spørreskjema. De fleste foreldre, 77 %, rapporterte behov for informasjon om barns tenner og tannstell før barnet var 3 år, og over halvparten hadde aktivt søkt informasjon. De fleste foreldre, 63 %, hadde fått informasjon om barns tannhelse på helsestasjonen, 43 % hadde fått informasjon via internett, og 28 % fra familie eller venner. På helsestasjon hadde de fleste foreldre mottatt informasjon om tannbørsting (60 %), tannfrembrudd (46 %) og drikke om natten (38 %), mens 21 % av foreldre oppgav at de ikke hadde fått noen informasjon på helsestasjon. De fleste foreldre, flere vestlige enn ikke-vestlige, rapporterte at de var fornøyde med informasjonen de hadde mottatt. Selv om de fleste foreldre rapporterte at de var fornøyde med informasjonen og mente de hadde tilstrekkelig kunnskap, viste undersøkelsen at en del småbarnsforeldre ikke fulgte norske retningslinjer om å børste barns tenner to ganger daglig.nor
dc.description.abstractThe purpose of the study was to explore the information parents had received about children's oral health before the first dental appointment, and how they had obtained the information. A total of 110 parents with children in a day care center in Oslo answered a questionnaire. Most parents, 77%, reported need for information about children's teeth and dental care before the child was 3 years of age, and more than 50% had actively sought information. Most parents, 63%, had received information about children's oral health from public health nurses, 43% had received information via the internet, and 28% from family or friends. From the public health nurses, most parents received information about tooth brushing (60%), tooth eruption (46%) and sugary drinks at night (38%), while 21% of parents reported not having information about oral health. Most parents, more western than non-western, were satisfied with the information received. Although most parents were satisfied with the information and felt they had sufficient knowledge, the study showed that some parents did not follow the Norwegian guidelines which encourage parents to brush children's teeth twice a day.eng
dc.language.isonor
dc.subjectTannhelseinformasjon
dc.subjectsmåbarnsforeldre
dc.titleSmåbarnsforeldre og tannhelseinformasjonnor
dc.titleParents and oral health informationeng
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2014-03-15T22:09:54Z
dc.creator.authorNæss, Elisabeth Rønneberg
dc.date.embargoenddate3013-11-29
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-42494
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38872/1/master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata