Hide metadata

dc.contributor.authorØvrebø, Sjur
dc.date.accessioned2014-03-10T22:10:25Z
dc.date.available2014-03-10T22:10:25Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationØvrebø, Sjur. Tv-rettigheter til toppfotball - en analyse av TV 2s dekning av Tippeligaen i Sportsnyhetene. Master thesis, University of Oslo, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38796
dc.description.abstractDenne oppgavens formål er å undersøke hvordan TV 2s tap av hovedrettighetene til formidling av Tippeligaen, påvirker kanalens journalistiske dekning av Tippeligaen. For å finne svaret på dette, har jeg foretatt en kvantitativ innholdsanalyse av TV 2s 21.25-sendinger av Sportsnyhetene i to perioder: én med hovedrettighetene (mars 2012 og april 2012) og én uten (mars 2013 og april 2013). I tillegg har jeg gjort kvalitative intervjuer med nøkkelpersoner i TV 2 og Norges Fotballforbund. Funnene i den kvantitative undersøkelsen viser at det har skjedd endringer i TV 2s dekning av Tippeligaen fra 2012 til 2013. Det viktigste funnet er at dekningen av Tippeligaen gikk ned i mars 2013 sammenlignet med mars 2012, mens den gikk opp i april 2013 sammenlignet med april 2012. Kombinert med funnene fra de kvalitative intervjuene, kommer det frem at flere av endringene i TV 2s dekning kan ha sammenheng med tapet av hovedrettighetene til Tippeligaen. Endringene kan imidlertid også være påvirket med andre faktorer.nor
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to examine how TV 2 s loss of the main part of the tv-rights to Tippeligaen, will affect the channel s journalistic coverage of Tippeligaen. To answer this, I have conducted a quantitative content analysis of TV 2 s 21.25-broadcasts of Sportsnyhetene (sports news) in two periods: one where TV 2 had the main part of the tv-rights (March 2012 and April 2012), and one where they did not (March 2013 and April 2013). In addition, I have conducted qualitative interviews with key people in TV 2 and the Norwegian football association. The results of the quantitative survey show that TV 2 s journalistic coverage of Tippeligaen have changed from 2012 to 2013. The most important result is that the coverage of Tippeligaen decreased in March 2013 compared to March 2012, while it increased in April 2013 compared to April 2012. When combined with the results from the qualitative interviews, it suggests that several of the changes in TV 2 s coverage, can be due to their loss of the main part of the tv-rights to Tippeligaen. The changes, however, might also have been influenced by other factors.eng
dc.language.isonor
dc.subjectsport
dc.subjectkringkasting
dc.subjecttv
dc.subjectrettigheter
dc.subjectfotball
dc.subjecttv
dc.subject2
dc.subjectjournalistikk
dc.subjectpromotering
dc.titleTv-rettigheter til toppfotball - en analyse av TV 2s dekning av Tippeligaen i Sportsnyhetenenor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-03-10T22:10:25Z
dc.creator.authorØvrebø, Sjur
dc.identifier.urnURN:NBN:no-42199
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38796/1/vreb-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata