Hide metadata

dc.contributor.authorKværndal, Susana Mercedes
dc.date.accessioned2014-03-05T22:10:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKværndal, Susana Mercedes. U'WAENES SYN PÅ UTDANNING OG DERES UTDANNINGSSITUASJON I COLOMBIA. PARALLELLSYSTEMER I PRAKSIS. Master thesis, University of Oslo, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38737
dc.description.abstractNavnet u'wa betyr det intelligente folket og folket som kan snakke. Siden spanjolenes ankomst til området på 1600-tallet, og under hele koloniseringen på 1700-tallet, har u'waene gjort motstand mot å bli kolonialisert. U'waene fremstår som hemmelighetsfulle, fordi de ikke slipper «hvite» folk innpå seg og sine samfunn. Tema for denne oppgaven er urbefolkningers rettigheter til utdanning, med u'wa-indianerne i Colombia som eksempel, og det er ILO-konvensjonen 169 som brukes som referanse for rettighetene til utdannelse. Det er u'waenes eget syn på utdanning og deres utdanningssituasjon som diskuteres opp mot internasjonale konvensjoner i denne oppgaven. U'waene er en urbefolkning der de fleste gjenlevende klanene lever tradisjonelle liv, i såkalt «før-modernistiske» samfunn, samtidig som de må forholde seg til storsamfunnet som har vokst opp rundt dem og har kommet tettere på u'wa-samfunnet. Utdanning for alle barn er en statlig regel u'waene må forholde seg til, men som bryter med deres prinsipper. Løsningen for u'waene når statlige regler og naturlovene u'waene har styrt etter i århundrer kolliderer, er å praktisere parallellsystemer. Både politikken og utdanningen er organisert i parallelle systemer. I reservatene har u'waene sine egne grunnskoler med eget pensum og pedagogikk. Men det viktigste funnet er kanskje at u'waene ikke ser på utdanning som et gode i seg selv, men et middel til å forsvare sin kultur og sine territorier.nor
dc.language.isonor
dc.subjectutdanning
dc.subjectkultur
dc.subjecturbefolkninger
dc.subjectLatin
dc.subjectAmerika
dc.subjectILO
dc.subjectkonvensjonen
dc.subject196
dc.titleU'WAENES SYN PÅ UTDANNING OG DERES UTDANNINGSSITUASJON I COLOMBIA. PARALLELLSYSTEMER I PRAKSISnor
dc.titleThe view on education among the Colombian U'wa and their educational situation. Parallel systems in practice.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-03-09T22:11:02Z
dc.creator.authorKværndal, Susana Mercedes
dc.identifier.urnURN:NBN:no-42016
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38737/1/Kvrndal---ILOS-masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata