Hide metadata

dc.date.accessioned2014-03-04T17:19:25Z
dc.date.available2014-03-04T17:19:25Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38730
dc.description.abstractVaria er en serie som publiserer forskningsresultater med utgangspunkt i Kulturhistorisk museums forvaltningsgravninger, antologier og faglige programmer for fornminneskesjonens forskningsvirksomhet. Den er senere utgitt på Fagbokforlaget, Portal og nå CappelenDamm.
dc.language.isonoen_US
dc.relationhttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091606037
dc.relation.haspart1:0001 Varia 1 1980 Ristninger i forhistorie og middelalder. Det norske Arkeologmøtet. Symposium, Voksenåsen, Oslo 1979. Sverre Marstrander. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013073106046
dc.relation.haspart1:0002 Varia 2:1980 Merovingertiden i Øst-Norge. Kronologi, kulturmønstre og tradisjonsforløp. Hans Gude Gudesen http://urn.nb.no/URN:NBN:no-80298
dc.relation.haspart1:0003 Varia 3:1980 Kulturminner i Lyngdalsvassdraget Vest-Agder. Verneplan for vassdrag. 10 års vernede vassdrag. Egil Mikkelsen. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69891
dc.relation.haspart1:0004 Varia 4:1980 Kulturminner i Atnavassdraget Hedmark-Oppland. Verneplan for vassdrag. 10 års vernede vassdrag. Egil Mikkelsen. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69882
dc.relation.haspart1:0005 Varia 5:1981 Kulturminner i Grimsavassdraget Hedmark-Oppland. Verneplan for vassdrag. 10 års vernede vassdrag. Egil Mikkelsen. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69896
dc.relation.haspart1:0006 Varia 6:1981 Kulturminner i Joravassdraget Oppland. Verneplan for vassdrag. 10 års vernede vassdrag. Ellen Høigård Hofseth. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013073006056
dc.relation.haspart1:0007 Varia 7:1981 Kulturminner i Vegårvassdraget Aust-Agder. Verneplan for vassdrag. 10 års vernede vassdrag. Ellen Høigård Hofseth. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013102308107
dc.relation.haspart1:0008 Varia 8:1982 Fornminner i Tovdalsvassdraget Aust-Agder. Verneplan for vassdrag. 10 års vernede vassdrag. Inge Lindblom. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016111848015
dc.relation.haspart1:0009 Varia 9:1983 Foredrag ved det 1. nordiske bronsealdersymposium på Isegran 3.-6. oktober 1977. Sverre Marstrander. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012113006055
dc.relation.haspart1:0010 Varia 10:1984 Kulturminner ved Gyvatn og Evje øst, Vest-Agder og Aust-Agder. Einar Østmo. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69893
dc.relation.haspart1:0011 Varia 11:1985 Tunnackiga stenyxor och samhälle i Mellansverige 5000 B.P. Stig Welinder. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016011906005
dc.relation.haspart1:0012 Varia 12:1986 Det 4. nordiske bronsealder-symposium på Isegran 1984. Egil Mikkelsen. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091606037
dc.relation.haspart1:0013 Varia 13:1987 Gravfeltene på Ula, Glemmen, østfold. Keltisk jernalder, romertid og folkevandringstid. Karl Vibe-Müller. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071706021
dc.relation.haspart1:0014 Varia 14:1987 Arkeologiska bilder. Stig Welinder. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012071205005
dc.relation.haspart1:0015 Varia 15:1987 Kullgropen i jernvinna øverst i Setesdal. Tom Bloch-Nakkerud. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017112748067
dc.relation.haspart1:0016 Varia 16:1988 Etableringen av et organisert veihold i Midt-Norge i tidlig historisk tid. Ingrid Smedstad. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-70551
dc.relation.haspart1:0017 Varia 17:1989 Jernalderbosetningen på Hadeland. En arkeologisk-geografisk analyse. Ellen Anne Pedersen. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69878
dc.relation.haspart1:0018 Varia 18:1989 Dyrebein. Problemer og muligheter omkring et arkeologisk kildemateriale. Brit Solli. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69974
dc.relation.haspart1:0019 Varia 19:1989 Ryttergraver. Politiske strukturer i eldre rikssamlingstid. 1989. Helge Braathen. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062605045
dc.relation.haspart1:0020 Varia 20:1990 Innberetning over de arkeologiske undersøkelser på Heddal Prestegård, Notodden kommune, Telemark 1988. A Jan Brendalsmo. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007091104052
dc.relation.haspart1:0021 Varia 21:1990 Den pollenanalytiske undersøkelsen ved Dokkfløyvatn i Gausdal og Nordre Land, Oppland. Helge Irgens Høeg. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69984
dc.relation.haspart1:0022 Varia 22:1990 Gård og boplass i østnorsk oldtid og middelalder. Aktuelle oppgaver for forskning og forvaltning. Einar Østmo. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69972
dc.relation.haspart1:0023 Varia 23:1991 Jernvinna ved Dokkfløyvatn. De arkeologiske undersøkelsene 1986-1989. Jan Henning Larsen. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69983
dc.relation.haspart1:0024 Varia 24:1992 Helleristninger i et utkantstrøk. Bidrag til skipshistorien fra nye jernalderristninger på Dalbo i Bærum. Einar Østmo. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69971
dc.relation.haspart1:0025 Varia 25:1992 Solplisse- En reminisens av middelalderens draktutvikling? Karin Gjøl Hagen. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007111200040
dc.relation.haspart1:0026 Varia 26:1992 Arkeologi og politikk. Lise Nordenborg Myhre. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008021200069
dc.relation.haspart1:0027 Varia 27:1994 Krusifiks fra Haug kirke. Undersøkelser og behandling. Kaja Kollandsrud. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69981
dc.relation.haspart1:0028 Varia 28:1994 Tønsberg før år 1000. Fra gård til by. A Jan Brendalsmo. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008013100088
dc.relation.haspart1:0029 Varia 29:1995 Farsundprosjektet - steinalderbopladser på Lista. Torben Bjarke Ballin. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69989
dc.relation.haspart1:0030 Varia 30:1995 Produksjon og samfunn. 2. nordiske jernaldersymposium Granavolden 1992. Heid Gjøstein Resi. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008022900017
dc.relation.haspart1:0031 Varia 31:1995 Trekk av Vardals agrare historie. Ingunn Holm. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-70554
dc.relation.haspart1:0032 Varia 32:1995 Dobbeltspor/E6 - prosjektet. Steinalderlokaliteter fra senmesolittisk tid i Vestby, Akershus. Evy Berg. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69978
dc.relation.haspart1:0033 Varia 33:1996 Neolittiske smuler. Små teoretiske og praktiske bidrag til debatten om neolittisk keramikk og kronologi i Sør-Norge. Håkon Glørstad. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69987
dc.relation.haspart1:0034 Varia 34:1996 Åsrøyser - Gravminner fra bronsealderen? En analyse av åsrøysene i Vestfold. May Bøe Sollund. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010121706017
dc.relation.haspart1:0035 Varia 35:1996 Gunnerød - En arkeologisk landskapsanalyse. Gro B Jerpåsen. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010051006001
dc.relation.haspart1:0036 Varia 36:1996 Klassifikationssystem for stenartefakter. Torben Bjarke Ballin. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69980
dc.relation.haspart1:0037 Varia 37:1996 Evolusjonisme i norsk arkeologi. Diskutert med utgangspunkt i A.W. Brøggers hovedverk 1909-25.1996 Wenche Helliksen. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011012708048
dc.relation.haspart1:0038 Varia 38:1996 Jernvinna i Valdres og Gausdal - et fragment av middelalderens økonomi. Lars Erik Narmo. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017040348104
dc.relation.haspart1:0039 Varia 39:1996 Pollenanalytiske undersøkelser i "Østerdalsområdet" med hovedvekt på Rødsmoen, Åmot i Hedmark. Helge Irgens Høeg. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69975
dc.relation.haspart1:0040 Varia 40:1997 Fingerringer fra middelalderen i Norge. 1997 Alf Hammervold. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009010500106
dc.relation.haspart1:0041 Varia 41:1997 Steinalderundersøkelsene på Rødsmoen. Joel Boaz. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69988
dc.relation.haspart1:0042 Varia 42:1997 Fangstfolk og bønder i Østerdalen. Rapport fra Rødsmoprosjektets delprosjekt "marginal bosetning". Jostein Bergstøl. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69977
dc.relation.haspart1:0043 Varia 43:1997 Jernvinne, smie og kullproduksjon i østerdalen. Arkeologiske undersøkelser på Rødsmoen i åmot 1994-1996. Lars Erik Narmo. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008121804046
dc.relation.haspart1:0044 Varia 44:1997 Mesolittiske boplasser ved Årungen i Ås og Frogn, Akershus. Evy Berg. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69990
dc.relation.haspart1:0045 Varia 45:1997 Gård og utmark på Romerike 1100 f.Kr.- 1400 e.Kr. Gardermoprosjektet. 1997. Wenche Helliksen. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008121804034
dc.relation.haspart1:0046 Varia 46:1997 Pollenanalytiske undersøkelser på Øvre Romerike, Ullensaker og Nannestad, Akershus kommune. Helge I. Høeg. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69982
dc.relation.haspart1:0047 Varia 47:1997 Gård og grav på Rør i Rygge, Østfold. Dobbeltsporprosjektet, arkeologiske undersøkelser 1994-1996. Evy Berg. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69973
dc.relation.haspart1:0048 Varia 48:1998 Oslofjordforbindelsen. Arkæologiske undersøgelser ved Drøbaksundet. Torben Bjarke Ballin. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69991
dc.relation.haspart1:0049 Varia 49:1999 Arkeologisk forskning og det lovregulerte forminnevernet. En studie av fornminnevernets utvikling i perioden 05-78. Isa Trøim. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-70555
dc.relation.haspart1:0050 Varia 50:2000 Helleristninger i Onsøy, Fredrikstad kommune, Østfold. David Vogt. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-70619
dc.relation.haspart1:0051 Varia 51:2000 Teori og data i et forskningshistorisk perspektiv. Jysk enkeltgravskultur fra 1880-åra til 1990-åra. Hilde Rigmor Amundsen. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-70556
dc.relation.haspart1:0052 Varia 52:2001 Vinterbrolokalitetene - en kronologisk sekvens fra mellom- og senmesolitikum i Ås, Akershus. Lasse Jaksland. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69986
dc.relation.haspart1:0053 Varia 53:2001 Å finne sted. Økonomisk og rituelle landskap i Telemark i sen-neolitikum og bronsealder. Lars Groseth. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69979
dc.relation.haspart1:0054 Varia 54:2002 Svinesundprosjektet. Bind 1. Glørstad, Håkon (red.). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69844
dc.relation.haspart1:0055 Varia 55:2003 Svinesundprosjektet. Bind 2. Glørstad, Håkon (red.). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69862
dc.relation.haspart1:0056 Varia 56:2004 Svinesundprosjektet. Bind 3. Glørstad, Håkon (red.). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69848
dc.relation.haspart1:0057 Varia 57:2004 Svinesundprosjektet. Bind 4. Glørstad, Håkon (red.). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69843
dc.relation.haspart1:0058 Varia 58:2005 De gåtefulle kokegroper. 2005. Lil Gustafson. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012062208177
dc.relation.haspart1:0059 Varia 59:2005 "Utmarkens grøde". Mellom registrering og utgravning i Gråfjellområdet, Østerdalen. 2005. Kathrine Stene. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-85512
dc.relation.haspart1:0060 Varia 60:2005. Gravfeltet på Gulli : E-18 prosjektet Vestfold : bind 1 Lars Erik Gjerpe (red.) http://urn.nb.no/URN:NBN:no-18663
dc.relation.haspart1:0061 Varia 61:2006 Steinalderundersøkelser. Faglig program, bind 1. Håkon Glørstad (red.). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69992
dc.relation.haspart1:0062 Varia 62:2007 Arkeologiske undersøkelser 2001- 2002 2007. Ingrid Ystgaard. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-85511
dc.relation.haspart1:0063 Varia 63:2007 Gråfjellprosjektet. Bind 1. Jernvinna i Gråfjellområdet. Bernt Rundberget (red.). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69861
dc.relation.haspart1:0064 Varia 64:2007 Gråfjellprosjektet. Bind 2. Elgfangst og bosetning i Gråfjellområdet. Tina Amundsen (red.). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69864
dc.relation.haspart1:0065 Varia 65:2007 E6-prosjektet Østfold, Band 1, Hus og gard langs E6 i Råde kommune. Gro Anita Bårdseth (red.).  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-19191
dc.relation.haspart1:0066 Varia 66:2007 E6-prosjektet Østfold, Band 2, Hus, gard og graver langs E6 i Sarpsborg kommune. Gro Anita Bårdseth (red.). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-19188
dc.relation.haspart1:0067 Varia 67:2007 E6-prosjektet Østfold, Band 3, Hus og gard langs E6 i Fredrikstad og Sarpsborg kommunar. Gro Anita Bårdseth (red.).  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-19189
dc.relation.haspart1:0068 Varia 68:2007 E6-prosjektet Østfold, Band 4, Dokumentasjon og sikring av helleristingar. Gro Anita Bårdseth (red.). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-19190
dc.relation.haspart1:0069 Varia 69:2007 E6-prosjektet Østfold, Band 5, Evaluering - resultat. Gro Anita Bårdseth (red.). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-19187
dc.relation.haspart1:0070 Varia 70:2008 Bebyggelse på leirjordene. Arkeologiske utgravninger langs Rv2. Margrete F. Simonsen og Vibeke V. Martens (red.). http://hdl.handle.net/10852/58530
dc.relation.haspart1:0071 Varia 71:2009 Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse. 2009. J Martens. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018060148079
dc.relation.haspart1:0072 Varia 72:2008 E18-prosjektet Vestfold, Bind 2, Steinalderboplasser, boplasspor, graver og dyrkningsspor. Lars Erik Gjerpe (red.) http://urn.nb.no/URN:NBN:no-24415
dc.relation.haspart1:0073 Varia 73:2008 E18-prosjektet Vestfold, Bind 3, Hus, boplass- og dyrkningsspor. Lars Erik Gjerpe (red.). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-24406
dc.relation.haspart1:0074 Varia 74:2008 E18-prosjektet Vestfold, Bind 4, Kulturhistoriske, metodiske og administrative erfaringer. Lars Erik Gjerpe (red.). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-24407
dc.relation.haspart1:0075 Varia 75:2009 Steinalderregistrering. Metodologi og forskningshistorie i Norge 1900-2000 med en feltstudie fra Lista i Vest-Agder. Inger Marie Berg-Hansen. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-85640
dc.relation.haspart1:0076 Varia 76:2010 Gråfjellprosjektet. Bind 3. Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Kathrine Stene (red.). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69856
dc.relation.haspart1:0077 Varia 77:2009 Arkeologiske undersøkelser 2003-2004. Jostein Bergstøl (red.). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69894
dc.relation.haspart1:0078 Varia 78:2009 Jernvinneundersøkelser. Faglig program. Bind 2. Jan Henning Larsen. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69702
dc.relation.haspart1:0079 Varia 79:2014 E18 Brunlanesprosjektet. Bind 1. Forutsetninger og kulturhistorisk sammenstilling. Lasse Jaksland (red). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69865
dc.relation.haspart1:0080 Varia 80:2012 E18 Brunlanesprosjektet. Bind 2. Undersøkte lokaliteter fra tidligmesolitikum. Lasse Jaksland (red). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69860
dc.relation.haspart1:0081 Varia 81:2012 E18 Brunlanesprosjektet. Bind 3. Undersøkte lokaliteter fra tidligmesolitikum og senere. Lasse Jaksland (red). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69841
dc.relation.haspart1:0082 Fagbokforlaget 2012. E18-prosjektet Gulli-Langåker. Bind 1. Dyrking, bosetning og graver i Stokke og Sandefjord. Lars Erik Gjerpe og Axel Mjærum (red.). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69876
dc.relation.haspart1:0083 Fagbokforlaget 2012. E18-prosjektet Gulli-Langåker. Bind 2. Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. Lars Erik Gjerpe og Axel Mjærum (red.). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69875
dc.relation.haspart1:0084 Fagbokforlaget 2012. E18-prosjektet Gulli-Langåker. Bind 3. Oppsummering og arkeometriske analyser. Lars Erik Gjerpe. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69874
dc.relation.haspart1:0085 Portal 2013. Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna. Jernvinna i Oppland. Symposium på Kittilsbu, 16-18. juni 2009. Bernt Rundeberget m. fl. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69887
dc.relation.haspart1:0086 Portal 2013. E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Steinar Solheim og Hege Damlien. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69870
dc.relation.haspart1:0087 Portal 2014. Vestfoldbaneprosjektet. Bind 1. Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Stine Mevold og Per Persson. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69873
dc.relation.haspart1:0088 Portal 2014. Vestfoldbaneprosjektet. Bind 2. Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Gaute Reitan og Per Persson. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69869
dc.relation.haspart1:0089 Portal 2014. Gråfjellprosjektet. Bind 4. I randen av taigaen - bosetning og ressursutnyttelse i jernalder og middelalder i Østerdalen. Kathrine Stene. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69836
dc.relation.haspart1:0090 Portal 2015. Arkeologiske undersøkelser 2005-2006. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. I.M. Berg-Hansen. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69884
dc.relation.haspart1:0091 Portal 2016. Gård og utmark i Gudbrandsdalen. Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Ingar Gundersen (red.). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69872
dc.relation.haspart1:0092 Portal 2016. Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Axel Mjærum og Elling U. Wammer. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69897
dc.relation.haspart1:0093 Portal 2016. Pløyejord som kontekst. Nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling. Artikkelsamling. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Jes. Martens og Mats Ravn. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69888
dc.relation.haspart1:0094 Portal 2017. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke. Steinar Solheim. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69868
dc.relation.haspart1:0095 Portal 2016. Møter på Veien - kultplass gjennom 1500 år. Et maktsenter på Ringerike i eldre jernalder. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Lil Gustafson. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69879
dc.relation.haspart1:0096 Cappelen Damm 2019. Ny E18 Tvedestrand-Arendal. Kystens steinalder i Aust-Agder. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69871
dc.relation.haspart1:0097 Cappelen Damm 2020. Ingen vei utenom: Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet
dc.relation.requireshttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-19190
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013073106046
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-80298
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69891
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-6988
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69896
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013073006056
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013102308107
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016111848015
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012113006055
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69893
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016011906005
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071706021
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012071205005
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017112748067
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-70551
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69878
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69974
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_201406260504
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007091104052
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69984
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69972
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69983
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69971
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007111200040
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008021200069
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69981
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008013100088
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69989
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008022900017
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-70554
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69978
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69987
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010121706017
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010051006001
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69980
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011012708048
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017040348104
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69975
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009010500106
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69988
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69977
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008121804046
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69990
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008121804034
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69982
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69973
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69991
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-70555
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-70619
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-70556
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69986
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69979
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69844
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69862
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69848
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69843
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012062208177
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-85512
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-18663
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69992
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-85511
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69861
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69864
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-19191
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-19188
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-19189
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-19187
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/10852/58530
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018060148079
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-24415
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-24406
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-24407
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69880
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-85640
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69894
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69702
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69865
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69860
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69841
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69876
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69875
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69874
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69887
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69870
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69873
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69869
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69836
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69884
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69872
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69897
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69888
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69868
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69879
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-69871
dc.titleVaria KHMen_US
dc.typeSeriesen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-42007
dc.type.documentSerietittelen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata