Hide metadata

dc.contributor.authorAsk, Karianne
dc.date.accessioned2014-03-04T10:00:49Z
dc.date.available2014-03-05T23:31:04Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationAsk, Karianne. Avtalefestet pensjonsordning ved virksomhetsoverdragelse. Hva skjer med AFP-rettigheter ved virksomhetsoverdragelse når erverver ikke har tariffavtale som gir tilsvarende rettigheter?. Master thesis, University of Oslo, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38662
dc.description.abstractFremstillingen omhandler AFP-rettigheters rettsstilling ved virksomhetsoverdragelser omfattet av arbeidsmiljølovens kapittel 16.nor
dc.language.isonor
dc.subjectAFP
dc.subjectpensjonsordning
dc.subjectvirksomhetsoverdragelse
dc.titleAvtalefestet pensjonsordning ved virksomhetsoverdragelse. Hva skjer med AFP-rettigheter ved virksomhetsoverdragelse når erverver ikke har tariffavtale som gir tilsvarende rettigheter?nor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-03-09T22:10:17Z
dc.creator.authorAsk, Karianne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-41989
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38662/1/517.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata