Hide metadata

dc.contributor.authorSørebø, Vegard
dc.date.accessioned2014-03-04T09:59:20Z
dc.date.available2014-03-04T09:59:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSørebø, Vegard. En bevilgning til besvær - spenningsforhold mellom lovgivningsprosessen og budsjettprosessen i staten. Master thesis, University of Oslo, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38580
dc.description.abstractII budsjettbehandlingen vil det alltid være flere ønsker enn det som kan oppfylles gjennom samfunnets begrensede ressurser. Hvert forslag kan isolert sett virke fornuftig, men når forslagene summeres opp gir de et ufornuftig hele. Et viktig utgangspunkt for budsjettbehandlingen er derfor at alle alternative tiltak bør vurderes opp mot hverandre på et gitt tidspunkt. I den norske budsjettprosessen sikres dette gjennom rammebudsjetteringsprinsippet og ved at bevilgninger så langt som mulig vedtas i de ordinære statsbudsjett og revideringer av dette. En kommer imidlertid ikke utenom at det foreligger en rekke bindinger på enkelttiltak før budsjettprosessen starter. Det er særlig to typer rettslige bindinger som har et betydelig omfang i statsbudsjettet: avtaleforpliktelser og bindinger knyttet til lov og forskrifter. Lover og forskrifter er først og fremst et prosessuelt hinder ettersom de kan endres i forbindelse med budsjettbehandlingen innenfor Grunnlovens rammer, men det er utfordringer knyttet til å samordne de to prosessene på en god måte. De viktigste materielle rettslige bindingene finnes i Grunnlovens forbud mot lovgivning med tilbakevirkende kraft. Når det gjelder offentlige ytelser, må tilbakevirkningsforbudet vurderes etter normen oppstilt i Rt. 1996 s. 1415 (Borthen). Vurderingsnormen gir Stortinget betydelig handlefrihet. Dette innebærer i praksis at det er få budsjettområder som i særlig grad kan nyte godt av grunnlovsvern mot tilbakevirkning.nor
dc.language.isonor
dc.titleEn bevilgning til besvær - spenningsforhold mellom lovgivningsprosessen og budsjettprosessen i statennor
dc.titleThe Bothersome Budget - tensions between the legislative process and the government budget process in Norwayeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-10-13T22:00:06Z
dc.creator.authorSørebø, Vegard
dc.date.embargoenddate2969-05-03
dc.identifier.urnURN:NBN:no-41961
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38580/7/kand_709.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata