Hide metadata

dc.contributor.authorGjefsen, Mari
dc.date.accessioned2014-03-04T09:58:28Z
dc.date.available2014-03-05T23:31:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGjefsen, Mari. Hva gjør en fordel straffbar? - En analyse av utilbørlighetsbegrepet i straffelovens korrupsjonsbestemmelse. Master thesis, University of Oslo, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38525
dc.description.abstractI denne oppgaven vil jeg vurdere når utilbørlighetsvilkåret i straffelovens korrupsjonsbestemmelse er oppfylt. Utilbørlighet er et skjønnsmessig vilkår. Likevel er det et vilkår for straff. For å forstå hvordan vilkåret anvendes i praksis må vi både forstå de overordnede rammene for begrepet, og hvordan konkrete momenter i en sak tolkes innenfor disse rammene. Den første rammen er legalitetsprinsippet, som stiller krav til en klart formulert lovhjemmel. Den andre rammen er forutsetningen om at korrupsjonsbestemmelsen kun skal ramme straffverdige forhold. Utilbørlighetsvilkåret er altså en rettsstridsreservasjon. Ett av de mest interessante spørsmålene i oppgaven har vært å analysere betydningen av formålet med å tilby eller motta fordelen. Korrupsjonsbestemmelsens ordlyd krever ikke at fordelen har et straffverdig formål for at den skal være straffbar. Samtidig er det helt klart at det slike er fordeler korrupsjonsbestemmelsen søker å straffe. Oppgaven handler bare om utilbørlighetsvilkåret. For å belyse hva som må være utilbørlig, må jeg også si noe om hva korrupsjonsbestemmelsen mener med fordel.nor
dc.language.isonor
dc.subjectstrafferett
dc.subjectkorrupsjon
dc.subjectutilbørlig
dc.titleHva gjør en fordel straffbar? - En analyse av utilbørlighetsbegrepet i straffelovens korrupsjonsbestemmelsenor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-03-09T22:10:42Z
dc.creator.authorGjefsen, Mari
dc.identifier.urnURN:NBN:no-41877
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38525/1/Gjefsen_Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata