Hide metadata

dc.contributor.authorNymann, Anette Lohne
dc.date.accessioned2014-02-22T22:10:03Z
dc.date.available2014-02-23T23:30:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationNymann, Anette Lohne. Det Norske Asylselskab, 1841-1844 En kortvarig landsomfattende organisasjon. Master thesis, University of Oslo, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38380
dc.description.abstractDet Norske Asylselskab ble opprettet som et resultat av asylvesenets inntog i Norge på slutten av 1830-tallet. Både barneasylene og Asylselskapet hadde sitt utspring i filantropien. Med sine fire år i drift ble Asylselskapet et av mange kortlevde foreninger på 1840-tallet. Det skilte seg allikevel ut ved å være et av få landsomfattende selskaper. Med tidsskriftet Asyl- og Skole-Tidende ønsket selskapet både å spre asylsaken, og virke samlende på landets asyler. Det å være et landsdekkende selskap bød på større utfordringer enn selskapet kunne takle. Både administrative og økonomiske problemer førte til slutt til selskapets nedleggelse. Opprettelsen av Asylselskapet var allikevel ikke forgjeves. I løpet av de fire årene selskapet var i drift bidro det til informasjonsspredning både om asylvesenet og barneredningen generelt. Det selskapet fikk av økonomisk overskudd ble investert tilbake i asylvesenet og de enkelte asylene. Særlig Grønland 28 fikk stor støtte fra Asylselskapet. Etter selskapets nedleggelse valgte mange av medlemmene å videreføre sine filantropiske ideer i Foreningen for redningsanstalten paa Grønland. Dette kan tolkes som en bekreftelse på samfunnets ønske om sosiale hjelpetiltak, ikke en holdningsendring bort fra asylvesenet.nor
dc.language.isonor
dc.subjectAsylselskap
dc.subjectBarneasyl
dc.subjectAsylvesenet
dc.titleDet Norske Asylselskab, 1841-1844 En kortvarig landsomfattende organisasjonnor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-02-23T22:09:55Z
dc.creator.authorNymann, Anette Lohne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-41488
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38380/1/Nymann-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata