Hide metadata

dc.contributor.authorJohannessen, Pål Ivar Spiers
dc.date.accessioned2014-02-20T22:09:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJohannessen, Pål Ivar Spiers. Ulovlig og kriminell. En kvalitativ studie av Oslo politidistrikts operative innsats mot irregulære migranter og kriminalitet.. Master thesis, University of Oslo, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38360
dc.description.abstractDenne avhandlingen tar for seg Operativ avsnitt, under Utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt. Dette avsnittet er Oslos særavsnitt i politiarbeidet opp imot irregulære migranter og kriminalitet. Problemstillingen er todelt hvor fokuset er rettet mot Oslo politidistrikts bruk av utlendingsforvaltning i bekjempelse av kriminalitet og hvordan utlendingsforvaltningen i operativt politiarbeid praktiseres. For å belyse denne problemstillingen, har jeg tatt utgangspunkt i kvalitativ metode, syv intervjuer, en avsluttende samtale og to observasjoner. Videre benyttes også lovverk, offentlige publikasjoner og faglitteratur. Jeg argumenterer i avhandlingen for at fokuset i utlendingsforvaltningen er blitt mer og mer kriminalitetsbekjempende enn det var for bare noen år siden. Endringer i metoder og fokus kan sies å ha påvirket arbeidet som gjøres i dag, og at nettopp dette har ført til at politiarbeidet i det forvaltningsrettslige sporet har blitt mer rettet mot å avdekke kriminalitet og kriminell virksomhet. Prioriteringen fører til at Operativt avsnitt selv bestemmer hvilke fokusområder de skal jobbe med av hva det gjelder utenlandske borgere og ikke nødvendigvis følge de gitte måltallene som er satt av distriktsledelsen. Disse fokusområdene gjenspeiler nettopp det kriminalitetsbekjempende fokuset. Hvert fokusområde gjelder utenlandske borgere som driver med kriminell virksomhet. Dette kan være alt fra selgere av ulovlige sigaretter til menneskesmugling. Fokusområdene har to faktorer til felles; Personene det gjelder er i landet ulovlig, og de begår kriminelle handlinger. Praktiseringen av arbeidet i forhold til gjeldende lov diskuteres i avhandlingen. Politiblikket til de operative betjentene spiller her en viktig rolle i arbeidet, da betjentene må utføre utlendingskontroller, gå inn i kriminelle miljøer og kommunisere med personer uten lovlig opphold. Avhandlingen går nærmere inn på hva utlendingsforvaltning i operativt politiarbeid er, særavsnittets organisering, samarbeid internt og samarbeid med Utlendingsdirektoratet, samt utfordringer avsnittet møter på gjennom forvaltningssporet. Oslo politidistrikts rolle som utlendingsmyndighet kan sies å ha utviklet seg fra en mer nøytral rolle som utlendingsmyndighet, til en mer rettet politioppgave og kriminalitetsbekjempende rolle. Utlendingsforvaltningen er derfor blitt en viktig inngang for både bekjempelsen av kriminalitet, og avdekking av personer uten lovlig opphold.nor
dc.language.isonor
dc.subjectirregulær
dc.subjectmigrant
dc.subjectutlendingsloven
dc.subjectforvaltningssporet
dc.subjectpoliti
dc.subjectkriminalitet
dc.subjectulovlig
dc.titleUlovlig og kriminell. En kvalitativ studie av Oslo politidistrikts operative innsats mot irregulære migranter og kriminalitet.nor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-03-09T10:59:43Z
dc.creator.authorJohannessen, Pål Ivar Spiers
dc.identifier.urnURN:NBN:no-41320
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38360/1/Masteroppgave_Rsos5001_Pl_Johannessen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata