Hide metadata

dc.date.accessioned2014-03-27T12:13:27Z
dc.date.available2014-03-27T12:13:27Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-12-08en_US
dc.identifier.citationØglænd, Ingvild, Solbakken, Mari. Barn av kvinner som bruker metadon eller buprenorfin i svangerskapet: . Hovedoppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38279
dc.description.abstractDen foreliggende studien er foretatt for å undersøke en nylig fremkommet risikogruppe, barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Disse barna eksponeres for kunstige opiater i svangerskapet, og fødes inn i et miljø man kan anta er preget av flere risikofaktorer. Følgende problemstillinger ble belyst: 1) Er det forskjell i preverbal kommunikasjon mellom barn eksponert for metadon eller buprenorfin i svangerskapet sammenlignet med en kontrastgruppe? 2) Er det mer rapportert omsorgsrelatert stress hos mødrene i LAR sammenlignet med en kontrastgruppe? 3) Er det en sammenheng mellom preverbal kommunikasjon og omsorgsrelatert stress? Dette ble undersøkt ved hjelp av et utvalg bestående av 35 barn og mødre i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og 35 barn og mødre i kontrastgruppen uten kjent risiko. Barna var 12 måneder ved testutførelse. For å undersøke våre problemstillinger anvendte man Early Social Communication Scale (ESCS) og Parenting Stress Index (PSI). ESCS er en strukturert observasjonsprosedyre der formålet er å registrere individuelle forskjeller i barns bruk av preverbale kommunikasjonsferdigheter, henholdsvis felles oppmerksomhet og atferdsregulering. PSI er et spørreskjema hvor mødre vurderer opplevd stress knyttet til foreldrerollen. Denne studien er en del av et større prospektivt longitudinelt prosjekt som omfatter undersøkelser av barn av kvinner som bruker metadon eller buprenorfin i svangerskapet. Forfatterne har foretatt skåring av datamateriale, analysert videoopptak av barnas tidlige kommunikative ferdigheter samt bearbeidet datamaterialet. Det forekom ingen signifikante gruppeforskjeller i målene på preverbal kommunikasjon, målt med ESCS. Vi finner verken gruppeforskjeller på initiert felles oppmerksomhet (IJA), respondert felles oppmerksomhet (RJA), initiert atferdsregulering (IBR) eller respons på respondert regulering (RR). På PSI finner man signifikante forskjeller på totalskåren på barnedomenet, som omhandler stress relatert til egenskaper ved barnet. Forskjellene viste seg på underkategoriene hyperaktivitet og distraherbarhet, tilpasningsdyktighet og forelderrolle forsterkning finner vi signifikante forskjeller. Høye skårer på disse domenene er faktorer man har funnet kan komplisere relasjonen mellom mor og barn. Man fant ingen signifikante forskjeller på foreldredomenet og den samlede totalstresskåren på PSI. Gruppeforskjellen på totalstresskåren var riktignok nært opp mot signifikant. Omsorgsrelatert stress ga seg ikke utslag på ferdigheter relatert til felles oppmerksomhet hos barna på ett års nivå.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleBarn av kvinner som bruker metadon eller buprenorfin i svangerskapet: : En studie av preverbal kommunikasjon og omsorgsrelatert stressen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2014-03-19en_US
dc.creator.authorØglænd, Ingvilden_US
dc.creator.authorSolbakken, Marien_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Øglænd, Ingvild&rft.au=Solbakken, Mari&rft.title=Barn av kvinner som bruker metadon eller buprenorfin i svangerskapet: &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-40869
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo87772en_US
dc.contributor.supervisorSmith, Larsen_US
dc.identifier.bibsys141617829en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38279/2/oegland_therkelsen_solbakken.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata