Hide metadata

dc.contributor.authorVive, Madeleine
dc.date.accessioned2014-01-30T22:10:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationVive, Madeleine. Affektintegrasjon i psykoterapi: En mikroanalytisk studie av prosess i to psykoterapiforløp. Master thesis, University of Oslo, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38080
dc.description.abstractFokusert arbeid med affektintegrasjon i psykoterapi har vist seg svært effektivt for et bredt spekter av pasienter. Studien tar utgangspunkt i Affektbevissthetsmodellen (ABT) (Monsen, Eilertsen, Melgård & Ødegård; Monsen & Monsen, 1999; Monsen & Solbakken, 2013; Monsen, Ødegård & Melgård, 1989; Solbakken, Hansen & Monsen, 2011) som operasjonaliserer utvikling av affektintegrasjon gjennom et hierarkisk prosesskodingssystem (ARIF – Affektrepresentasjon og Intervensjonsfokus). Kodesystemet beskriver pasientens affektrepresentasjonsnivå og terapeutens intervensjonsfokus slik de fremkommer gjennom turtakingen i terapeutiske dialoger. Studien representerer en mikroanalytisk utforsking av prosesser i den terapeutiske dialogen i to terapiforløp med ulikt utfall. Deskriptiv statistikk ble brukt til å illustrere forekomst og utvikling av fokusnivå, affektkategorier og relasjonstema innen og på tvers av de to terapiforløpene. Sekvensanalyse ble brukt til å undersøke terapeutens intervensjonsfokus og pasientens responsmønster på mikroplanet gjennom den terapeutiske dialogen. Kvalitative observasjoner ble i tillegg inkludert, for å kunne få en mer presis forståelse av i hvilken grad ARIF kan beskrive utviklingen av affektintegrasjon gjennom psykoterapi. Terapiprosessene fremstod som svært like gjennom koding med ARIF, ved at begge de to terapiprosessene i all hovedsak ble beskrevet ut ifra modellens laveste nivåer. Det ble vurdert å være mangel på adherence til Affektbevissthetsmodellen i begge terapiforløpene. Kvalitative observasjoner indikerte imidlertid andre forhold av potensiell betydning for endring og prosess, knyttet til pasient- terapeut- og interaksjonsvariabler. Metodologiske kombinasjoner av kvantitative og kvalitative design vil sannsynligvis kunne berike feltet med en mer presis forståelse av hvordan terapeutisk endring skjer og hvilke underliggende mekanismer som ligger bak.nor
dc.language.isonor
dc.subjectaffektintegrasjon
dc.subjectaffektbevissthet
dc.subjectprosessforskning
dc.subjectpsykoterapeutisk
dc.subjectendring
dc.titleAffektintegrasjon i psykoterapi: En mikroanalytisk studie av prosess i to psykoterapiforløpnor
dc.titleAffect integration in psychotherapy: A microanalytic study of two therapeutic processeseng
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2014-03-09T10:59:29Z
dc.creator.authorVive, Madeleine
dc.identifier.urnURN:NBN:no-40435
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38080/11/Hovedoppgave-Lindquist-Vive.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata