Hide metadata

dc.contributor.authorMangnes, Ingrid
dc.date.accessioned2014-01-30T22:10:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMangnes, Ingrid. Partnerstatus og kosmetisk kirurgi Kan det å ha en partner spille noen rolle for ønsket om å gjennomføre en kosmetisk operasjon?. Master thesis, University of Oslo, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38068
dc.description.abstractDenne oppgaven har fått tittelen «Partnerstatus og kosmetisk kirurgi. Kan det å ha en partner spille noen rolle for ønsket om å gjennomføre en kosmetisk operasjon?». Studien undersøker hvorvidt det å være singel, ha en kjæreste, samboer eller være gift spiller noen rolle for ønsket om å gjennomføre en kosmetisk operasjon. Dataene denne studien bygger på, er hentet fra en tidligere undersøkelse der 907 kvinnelige deltakere i alderen 22-55 år, besvarte et spørreskjema de mottok per post. I tillegg ble 195 kvinnelige pasienter rekruttert fra en plastisk kirurgisk klinikk. I denne studien ble 585 av kvinnene som mottok spørreskjema per post, og de 195 kvinnelige pasientene inkludert i analysene. De 585 kvinnene er valgt ut fordi de svarte at de aldri kunne tenke seg å gjennomføre en kosmetisk operasjon. Disse kvinnene ble deretter sammenlignet med pasienter som hadde bestemt seg for å gjennomgå en kosmetisk operasjon. Metodene som ble brukt for å undersøke forskjeller mellom gruppene var enveis variansanalyse, t-test og logistisk regresjonsanalyse. Resultatene viste at personer som er gift har signifikant lavere sannsynlighet for å gjennomføre en kosmetisk operasjon, enn single. En slik sammenheng ble ikke funnet for personer som har kjæreste eller samboer. Investering i utseende, en av hovedkomponentene i kroppsbilde, ble funnet å forklare noe av sammenhengen mellom å være gift/singel og ha gjennomført en kosmetisk operasjon. Mental helse var svært nær ved å forklare en slik sammenheng, mens selvfølelse, selvovervåkning og personlighet ikke kunne forklare sammenhengen mellom partnerstatus og kosmetisk kirurgi. Funnene blir i denne oppgaven belyst av evolusjonsteori, teori om behovet for å tilhøre, sosial utvekslingsteori, samt forskningsfunn relatert til investering i utseende. Videre forskning trengs for å undersøke generaliserbarheten av dette funnet. Faktorer relatert til relasjonskvalitet, relasjonsmønstre tilknytning og sensitivitet for avvisning relatert til utseende kan være aktuelt. Nøkkelord: kosmetisk kirurgi, partnerstatus, evaluering av utseende, investering i utseende, selvfølelse, mental, helse, selvovervåkning, personlighet Veiledere: Ingela Lundin Kvalem og Tilmann von Soest. Skrevet av:Ingrid Mangnes.nor
dc.description.abstractThis study examine whether a woman`s status as single, girlfriend, cohabitant or spouse matter when it comes to women`s motivation for cosmetic surgery. The data used for this study is based on data from an earlier publication where 907 women, 22-55 years old, answered a questionnaire received by mail. In addition, 195 female patients were recruited from a plastic surgery clinic. In this study, 585 of the women who received the questionnaire by mail, and the 195 female patients were included in the analyses. The 585 women were chosen because they never would like to undergo cosmetic surgery. These women were compared to the 195 female patients who had decided to undergo cosmetic surgery. The two groups were compared by use of analysis of variance, t-tests and logistic regression analyses. The results showed that women who are married have a significantly lower probability than single women to undergo cosmetic surgery. These results were not found for women who had a boyfriend or cohabited. Appearance investment was found to explain a small part of the connection between marriage and cosmetic surgery. Mental health was almost able to explain some of the connection between marriage and cosmetic surgery, in contrast to self esteem, self-monitoring and personality which did not. These results is in this study is explained by evolutionary theory, social exchange theory and the need to belong. Further investigation is needed to verify these results. Relationship quality, attachment and appearance based rejection-sensitivity might be included in further investigations on this topic. Key words: cosmetic surgery, relationships, civil status, appearance evaluation, appearance investment, self esteem, mental health, self-monitoring, personality Supervisors: Ingela Lundin Kvalem and Tilmann von Soest. Written by: Ingrid Mangnes.eng
dc.language.isonor
dc.subjectkosmetisk
dc.subjectkirurgi
dc.subjectpartnerstatus
dc.subjectevaluering
dc.subjectav
dc.subjectutseende
dc.subjectinvestering
dc.subjecti
dc.subjectutseende
dc.subjectselvfølelse
dc.subjectmental
dc.subjecthelse
dc.subjectselvovervåkning
dc.subjectpersonlighet
dc.titlePartnerstatus og kosmetisk kirurgi Kan det å ha en partner spille noen rolle for ønsket om å gjennomføre en kosmetisk operasjon?nor
dc.titlePartnerstatus and cosmetic surgery Does a woman`s status as single, girlfriend, cohabitant or spouse matter when it comes to her motivation for cosmetic surgery?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-03-09T10:59:25Z
dc.creator.authorMangnes, Ingrid
dc.identifier.urnURN:NBN:no-40451
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38068/27/Hovedoppgave-Ingrid-Mangnes-riktig-versjon-onsdag.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata