Hide metadata

dc.contributor.authorKneppe, Lars Halse
dc.date.accessioned2014-01-30T22:10:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKneppe, Lars Halse. Spiseforstyrrelser hos menn. Master thesis, University of Oslo, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38067
dc.description.abstractMål for studien: Mål for denne studien var å bidra til en øket forståelse omkring omfang og klinisk uttrykk for spiseforstyrrelser hos menn sammenlignet med kvinner. Metode: Denne studien er en litteraturstudie, basert på publikasjoner som omhandler spiseforstyrrelser hos menn og sammenligninger mellom menn og kvinner som sliter med spiseforstyrrelsesproblematikk. Den består av et utvalg på totalt 98 artikler, hentet fra de siste ti årene. Resultater: Selv om menn og kvinner deler mange felles risiko- og vedlikeholdsfaktorer for spiseforstyrrelser, belyser denne studien enkelte robuste og relevante kjønnsforskjeller i forhold til utilfredshet med egen kropp, kompensatorisk atferd, betydning av puberteten og seksuell legning. Felles for disse faktorene, er at de alle kan sees i sammenheng med de ulike skjønnhetsidealene som henholdsvis menn og kvinner forsøker å leve opp til. I tillegg indikerer funn i denne studien av kjønnsfordelingen i prevalens kan være noe mindre skjev enn tidligere antatt, særlig hvis man også ser på sub-kliniske utslag av spiseforstyrrelser. Dette belyser betydningen av å utvikle mer kjønnsnøytrale diagnostiske kriterier for spiseforstyrrelser. Konklusjoner: Selv om menn og kvinner med spiseforstyrrelser deler mange relevante risiko- og vedlikeholdsfaktorer, belyser denne studien også flere meningsfulle forskjeller.nor
dc.description.abstractObjective: The goal of this study was to improve the understanding of the etiology and clinical characteristics of eating disorders in males compared to females. Method: This study is a review of literature covering eating disorders in men, and comparisons between men and women, spanning the last ten years, form 2003 to 2013. It is based upon results from a total of 98 different studies. Results: Although males and females share many common risk and maintenance factors for eating disorders, this study highlights some important gender differences, in particular concerning bodily dissatisfaction, compensatory behaviors, effects of puberty and sexual orientation. Common for these factors is that they can be seen in relation to the different body ideals that men and women strive to reach. Also, findings in this study indicates that the gender ratio in prevalence may be less skewed than previously assumed, especially when taking sub-threshold diagnostic symptoms of eating disorders into account. This highlights the importance of developing more gender neutral diagnostic criteria for eating disorders. Conclusions: While most characteristics of males and females with eating disorders are similar, this study also highlights some important differences.eng
dc.language.isonor
dc.subjectSpiseforstyrrelser
dc.subjectmenn
dc.subjectkjønnsforskjeller
dc.titleSpiseforstyrrelser hos mennnor
dc.titleMale eating disorderseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-03-09T10:59:25Z
dc.creator.authorKneppe, Lars Halse
dc.identifier.urnURN:NBN:no-40450
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38067/1/Halse-Kneppe-Hovedoppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata