Hide metadata

dc.contributor.authorLøchen, Solveig
dc.date.accessioned2014-01-30T22:10:07Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationLøchen, Solveig. Mangelpatologi i parforhold- en teoretisk drøfting ut fra relasjonelt orientert psykoanalyse. Master thesis, University of Oslo, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38066
dc.description.abstractHovedoppgave lever ved Institutt for psykologi. Universitetet i Oslo Forfatter Solveig Løchen Tittel Mangelpatologi i parforhold - en teoretisk drøfting ut fra relasjonelt orientert psykoanalyse Mangel kan, som utviklingspatologisk defekt, differensieres mellom mangel som har oppstått som følge av egenskaper i omgivelsen, særlig mor-spedbarn dyaden, og mangel som har oppstått som følge av personlighetsdefekter ( selvstruktur). Angsten og symptomene på mangelpatologi er knyttet til tidlig tap av selvet. Det går et skille mellom væren-og meningsrelatert angst, der værensrelatert angst synes å være den sentrale ved mangelpatologi. Behandling er ved bekreftende intervensjoner. Mangelpatologi drøftes ut fra relasjonelt orientert psykoanalyse og mentaliseringsteori. Den teoretiske basis for disse to, og for drøfting, er utviklingspsykologi, tilknytningsteori og selvpsykologi.Det blir dørftet behandling av mangelpatologi hos par, i en parterapeutisk kontekst. Stemmens intonasjon synes å ha effekt på isolerte selvtilstander av umentaliserte affekter, arkaiske selvstrukturer og indre arbeidsmodeller.nor
dc.description.abstractDeficit may, as a developmental trauma, be differentiated into defect pathology that has risen as a result of environmental characterisitics - especially a breakdown of the child-caregiver interaffective syste, and deficit has risen as a result of personality defects in establishing self-structure. Anxiety and other symptoms of deficit pathology are relatede to early loss of self-representation. The theoretical basis for discussion are found in developmental psychology, attachment theory and psychology of the self. There seem to be benefits of treating couples individual deficit pathology in context of couples therapy. Affirmation seems to break through to isolated self-state of unmentalized affects, self-structure and inner working models.eng
dc.language.isonor
dc.subjectmangelpatologi
dc.subjectdeficit
dc.subjectpathology
dc.subjectaffirmations
dc.subjectparterapi
dc.subjectcouple
dc.subjecttherapy
dc.subjectrelasjonell
dc.subjectpsykoanalyse
dc.subjectrelational
dc.subjectpsychoanalysis
dc.subjecttilknytningsteori
dc.subjectselvpsykologi
dc.titleMangelpatologi i parforhold- en teoretisk drøfting ut fra relasjonelt orientert psykoanalysenor
dc.titleDeficit pathology in couples - theoretical issues discussed from relational psychoanalysiseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-03-09T10:59:25Z
dc.creator.authorLøchen, Solveig
dc.identifier.urnURN:NBN:no-40449
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38066/1/Hovedoppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata