Hide metadata

dc.date.accessioned2013-12-05T11:07:33Z
dc.date.available2013-12-05T11:07:33Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-31en_US
dc.identifier.citationSørdal, Ingvild. Kartlegging av temperaturtilhøva i Gråsubreen og Juvfonne. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/37897
dc.description.abstractTemperaturtilhøva i Gråsubreen og Juvfonne, to ismasser i Jotunheimen, har blitt kartlagt. Istemperaturen har blitt målt direkte gjennom innsmelting av termistorkablar. Termistorkablane vart installert i april 2012, og avlest ved fleire høve den påfølgande våren og sommaren. Vidare har den indre strukturen i ismassene blitt undersøkt ved bruk av ein georadar med senterfrekvens på 50 og 100 MHz. På Juvfonne vart radarundersøkinga gjennomført med snøscooter i april 2012, medan radardata frå Gråsubreen vart innhenta i september 2012. Temperaturtilhøva ved solen av Juvfonne har også blitt undersøkt gjennom bruk av ein 1-dimensjonal varmeleiingsmodell. Resultata viser at Juvfonne inneheld kald is, og negative temperaturar ved overgangen mellom is og berggrunn tyder på at fonna er fastfrosen i bakken. Radargramma viser at fonna har ein todelt indre struktur, med både glasial og nival karakteristikk. Dei øvste laga er nær parallelle med overflata slik den er i dag, medan den eldre isen viser teikn til deformasjon og dannar ein inkonformitet med overflatelaga. Gråsubreen består av kald is underlagt av eit lag med temperert is i dei sentrale delane av breen, og kan dermed definerast som ein polytermal bre. Den tempererte isen er truleg restar etter eit temperert akkumulasjonsområde frå då breen hadde eit større isvolum.nor
dc.description.abstractTemperature regimes of Gråsubreen and Juvfonne were evaluated using various methods. The ice temperatures were measured in situ by three thermistors, which were installed in April 2012 and measured several times the following spring and summer. A low frequency georadar was used to map the internal structure and bed topography of the ice masses. The radar surveys were conducted in April and September 2012 at Juvfonne and Gråsubreen, respectively. A 1-dimentional model solving the heat equation was used to examine the temperature conditions at the bed of Juvfonne. Results show that Juvfonne consists of cold ice. Negative temperatures at the ice-bedrock interface suggest that the ice patch is frozen to its bed. The radargrams reveal an internal structure with both glacial and nival characteristics. The surface layers are near parallel with today’s surface, while the deeper layers have been deformed and form a distinct angular unconformity with the surface layers. Results from Gråsubreen indicate that the glacier consists of cold ice underlain by a zone of temperate ice in the central parts. Hence, the glacier can be defined as polythermal. The temperate ice is most likely a remnant of a temperate accumulation area from when the glacier had a greater ice volume.eng
dc.language.isonnoen_US
dc.titleKartlegging av temperaturtilhøva i Gråsubreen og Juvfonneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-12-02en_US
dc.creator.authorSørdal, Ingvilden_US
dc.subject.nsiVDP::450en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sørdal, Ingvild&rft.title=Kartlegging av temperaturtilhøva i Gråsubreen og Juvfonne&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-39914
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo181832en_US
dc.contributor.supervisorJon Ove Hagen, Rune Strand Ødegården_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37897/1/master_soerdal.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata