Hide metadata

dc.date.accessioned2013-11-21T11:01:22Z
dc.date.available2013-11-21T11:01:22Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-22en_US
dc.identifier.citationSkipnes, Elin Anita. Teknologiforståelse hos elever i fagene informasjonsteknologi 1 og 2. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/37687
dc.description.abstractDagens ungdom tilhører generasjonen som har fått merkelappen “digital natives”. Informasjonsteknologi, IKT, har vært en naturlig del av deres liv helt fra de var små. Ungdommen ser på teknologien som en selvfølgelighet og har vanskeligheter med å forestille seg et liv uten. I denne oppgaven har jeg valgt å bruke elever som velger programfagene informasjonsteknologi, i 2. og 3. klasse på studiespesialiserende studieretning, som representanter for denne generasjonen. Målet for oppgaven er å finne ut hvilken teknologiforståelse disse elevene har. For å finne ut av dette fikk elevene svare på ett åpent spørsmål: Hvilken rolle har informasjonsteknologi i samfunnet? Tematisk analyse ble brukt som metode for å systematisere svarene fra elevene og elevenes svar ble presentert basert på de seks temaene som kom ut av denne analysen. Elevene var samstemte i at IKT spiller en stor og positiv rolle i samfunnet. Siden teknologien påvirker så mange aspekter ved livene deres blir det utenkelig å skulle klare seg uten den. Det er derfor naturlig for elevene å omfavne teknologien. Teknologien får en så sentral plass i livet deres at den blir en del av deres identitet og det er derfor ikke likegyldig hvilken teknologi de eier. Elevene har et ønske om å eie det som betegnes som kule ting, samtidig som de ønsker å henge med i den teknologiske utviklingen. Flere av elevene påpeker en positiv avhengighet til teknologien fordi den uunnværlig for å få utført dagligdagse oppgaver, men noen sier også noe om en negativ avhengighet, relatert til IKT som en tidstyv. Elevens svar fordelte seg i hovedsak i en deterministisk og en instrumentalistisk forståelse av IKT. Elever som har en deterministisk forståelse, sier at teknologien er selvstendig og at det er teknologien som styrer hvordan samfunnet vil utvikle seg. Mennesket bare tilpasser seg denne utviklingen. En klar overvekt av elevene har en instrumentalistisk forståelse, de ser på teknologien som et verktøy for å utføre spesifikke oppgaver. Teknologien blir oppfattet som nøytral og det er opp til den moralske intensjonen hos mennesket å bestemme om teknologien skal brukes til positive eller negative handlinger. Pensumbøkene som er utviklet til disse fagene har i hovedsak et instrumentalistisk syn på IKT. Dette synet fremhever teknologien som nøytral og man mister dermed syn for at teknologien kan være med å fremme verdier. Bøkene og undervisningen bør bevisstgjøre elevene på at de kan være med å påvirke utviklingen i samfunnet når de utvikler teknologi.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleTeknologiforståelse hos elever i fagene informasjonsteknologi 1 og 2en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-11-14en_US
dc.creator.authorSkipnes, Elin Anitaen_US
dc.subject.nsiVDP::420en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Skipnes, Elin Anita&rft.title=Teknologiforståelse hos elever i fagene informasjonsteknologi 1 og 2&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-39687
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo181030en_US
dc.contributor.supervisorMaja van der Veldenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37687/4/Skipnes.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata