Hide metadata

dc.date.accessioned2013-11-14T11:09:24Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-03en_US
dc.identifier.citationArnesen, Camilla Holten. Tidstrender i ungdoms kroppsbilde mellom 1992 og 2010. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/37654
dc.description.abstractBakgrunn Ungdomstiden er en periode preget av store biologiske forandringer da mange opplever mye usikkerhet omkring kropp og utseende. Unge mennesker er ofte flittige brukere av ulike medier, noe som er en kilde til bekymring da det fryktes at mediebruk påvirker unges kroppsbilde i negativ retning. Hensikten med denne studien var å undersøke tidstrendene i ungdoms kroppsbilde mellom 1992 og 2010, og å finne ut av om utviklingen kunne forklares av mediebruk. Metode Undersøkelsens datamateriale ble hentet fra tre tverrsnittsundersøkelser, henholdsvis fra 1992 (N=9,309), 2002 (N=9,842) og 2010 (N=7,538), som til sammen utgjorde den landsdekkende «Ung i Norge»-studien utviklet av NOVA. Utvalget besto ved alle målinger av et representativt utvalg skoleungdom fra 13 til 18 år. I 1992 var 67 skoler med i undersøkelsen, og svarprosenten var 97 %. I 2002 besto utvalget av 73 skoler med en svarprosent på 92,3 %, mens i 2010 var 91 skoler inkludert, og svarprosenten var på 68,9 %. Kroppsbilde ble ved samtlige tidspunkt målt i form av selvrapportert kroppstilfredshet. Ved alle tidspunkt ble det også målt hvor mye ungdom ble eksponert for ulike typer medier, henholdsvis TV og film, videospilling og internettbruk. Resultater Det viste seg at gutters kroppsbilde forbedret seg signifikant fra 1992 til 2002 og fra 2002 til 2010. Jenters kroppsbilde forverret seg derimot signifikant fra 1992 til 2002, men forbedret seg såpass mye fra 2002 til 2010 at deres kroppsbilde i 2010 også var signifikant bedre enn i 1992. Mediebruk viste seg stort sett å korrelere negativt med kroppsbilde, og ser jevnt over ut til å ha økt mellom tidspunktene. Jenters kroppsbildenedgang mellom 1992 og 2002 kunne forklares ved TV-titting. I 1992 korrelerte TV-titting positivt med kroppsbilde, mens i 2002 forelå det en negativ korrelasjon, noe som til sammen førte til at forskjellen mellom tidspunktene ble visket ut. Mediebruk kunne derimot ikke forklare gutters kroppsbildeforbedring mellom tidspunktene, heller ikke jentenes forbedrede kroppsbilde mellom 2002 og 2010. Med unntak av mellom 1992 og 2002 for jentene, holdt kroppsbildegjennomsnittene seg enten stabile eller økte da det ble kontrollert for mediebruk, noe som førte til at forskjellene mellom tidspunktene ble større. Dette indikerer at unges kroppsbilde ville økt enda mer dersom mediebruken ikke hadde økt. Diskusjon Tidstrendene i ungdoms kroppsbilde som ble funnet i denne studien er noe uventede. Fordi unges mediebruk har økt, og denne mediebruken henger sammen med negativt kroppsbilde er det naturlig å forvente at deres kroppsbilde hadde blitt mer negativt i løpet av perioden, men dette er altså ikke tilfelle. Både jenter og gutters syn på egen kropp har i stedet forbedret seg fra 1992 til 2010. Dette er imidlertid funn som henger sammen med nyere studier på området, deriblant en islandsk undersøkelse som også fant en positiv trend i ungdoms kroppsbilde i senere tid. Selv om flere unge har fått et bedre kroppsbilde i løpet av attenårsperioden, er det viktig å poengtere at en del ungdom fortsatt opplever kroppsmisnøye, særlig jenter. Det eksisterer dermed fortsatt et problem som må tas på alvor. Som mange andre tidligere studier, ble det også her funnet negative korrelasjoner mellom mediebruk og kroppsbilde. Dette viser at man ikke kan utelukke at mediebruk har en negativ effekt på ungdoms kroppsbilde bare fordi deres kroppsbilde har forbedret seg. Funnene her tyder på at ungdoms syn på egen kropp ville forbedret enda mer dersom mediebruken ikke hadde økt i løpet av attenårsperioden. Det var de nyere sosiale mediene som korrelerte sterkest med negativt kroppsbilde, og med tanke på hvor populære disse mediene viste seg å være blant de unge, kan dette sies å være bekymringsverdig. Det er til nå forsket lite på linken mellom ungdoms bruk av de nye sosiale mediene og kroppsbilde, og det kunne derfor være interessant om kommende forskning hadde sett nærmere på dette. I tillegg kunne det være av interesse om fremtidige studier ville undersøke hva det er som har gjort at unges kroppsbilde har forbedret seg i senere tid på tross av økt mediebruk.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleTidstrender i ungdoms kroppsbilde mellom 1992 og 2010 : Kan mediebruk forklare utviklingen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-11-13en_US
dc.creator.authorArnesen, Camilla Holtenen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Arnesen, Camilla Holten&rft.title=Tidstrender i ungdoms kroppsbilde mellom 1992 og 2010&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-39488
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo179740en_US
dc.contributor.supervisorTilmann von Soest og Ingela Lundin Kvalemen_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37654/1/Masteroppgaven.doc


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata