Hide metadata

dc.date.accessioned2013-11-14T11:08:18Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-09-02en_US
dc.identifier.citationHewitt, Iselin. Flytting i et segregert bylandskap. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/37650
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om etnisk segregasjon i Osloregionen, og hvordan etnisk norske familier tilpasser seg i boligmarkedet. Flyttemønsteret tyder på at majoritetsbefolkningen bevisst velger bort boligområder med høy minoritetsandel, og det har aktualisert undesøkelser av majoritetens flyttevurderinger. Min innfallsvinkel til temaet er å undersøke hvordan bokonsentrasjon av etniske minoriteter påvirker flyttemotiver hos etnisk norske barnefamilier. Analysen er basert på resultater fra en spørreskjema-undersøkelse utført i Osloregionen. Oppgaven besvarer følgende problemstillinger: 1) Er det forskjeller mellom majoritets-husholdninger med og uten barn i hvor stor grad andel etniske minoriteter i boligområdet er et flyttemotiv? og 2) Er andel etniske minoriteter i den lokale skolen et sentralt flyttemotiv hos majoritets-befolkningen? Oppgavens studieområde er Oslo og 12 Akershus-kommuner. Jeg har brukt kvantitativ metode, og oppgaven kan derfor utfylle kvantitative analyser av flyttemønstre med kunnskap om selve flyttemotivene, og den utfyller kvalitative undersøkelser av flytting ved å ha et representativt design. Hovedfunnene fra analysen er for det første at etnisk norske barnefamilier i større grad enn andre husholdninger oppgir at høy andel etniske minoriteter i boligområdet var et viktig flyttemotiv, for det andre at barnefamilier i betydelig større grad enn andre husholdninger oppgir at lav andel etnisk norske var et flyttemotiv, for det tredje at andel etniske minoriteter i den lokale skolen er et viktigere flyttemotiv enn minoritetsandelen i boligområdet, og for det fjerde at flyttemotiver relatert til minoritetsandel i boligområdet øker i omfang når minoritetsandelen er fra 40-50 % og oppover. Resultatene tyder på at at barnefamilier er sensitive overfor minoritetsandelen i nabolag og skole, og at husholdningssituasjonen er svært relevant for å forstå dynamikken bak flytting og segregasjon.nor
dc.description.abstractThis master thesis is about ethnic residential segregation in the Oslo region, and how native Norwegian families adapt in the housing market. The moving pattern suggests that the majority population avoid neighborhoods with a high share of minorities, and it raises questions about the moving decisions in the majority population. My approach is to compare how families with and without children respond to a high share of minority groups in their neighborhood and local school. The thesis answers the following research questions: 1) Are there differences in the majority population between households with and without children as to what degree ethnic minorities in the neighborhood is a motive for out-migration? And 2) Is the share of ethnic minorities in the local school a central motif for out-migration in the majority population? The analysis is based on results from a survey conducted in the Oslo region, and the area of study is Oslo and 12 municipalities in the county of Akershus. I have used quantitative research methods, and the thesis can therefore supplement quantitative analyses of the moving patterns with further knowledge on the moving decisions. In addition it can compliment qualitative studies of moving decisions through a representative research design. The main findings from the analysis are, firstly, that Norwegian families with children to a larger extent than other households state that a high share of minorities in the neighborhood was an important motive for out-migration. Secondly, that families with children to a significantly larger extent than those without, state that a low share of native Norwegians was a motive for out-migration. Thirdly, the share of minorities in the local school is a more important element in moving decisions than the share of minorities in the neighborhood. Fourthly, I found that motives for out-migration related to the share of minorities in the neighborhood, increased in extent when the share of minorities surpassed 40-50 %. The results show that households with children are sensitive towards high shares of minorities in neighborhoods and schools, and that the household situation is very relevant to explain dynamics behind ethnic residential segregation.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleFlytting i et segregert bylandskap : En kvantitativ studie av flyttemotiver blant etnisk norske barnefamilieren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-11-12en_US
dc.creator.authorHewitt, Iselinen_US
dc.subject.nsiVDP::290en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hewitt, Iselin&rft.title=Flytting i et segregert bylandskap&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-39482
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo184604en_US
dc.contributor.supervisorTerje Wessel og Ingar Brattbakken_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37650/3/Hewitt.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata