Hide metadata

dc.date.accessioned2013-11-10T18:39:42Z
dc.date.available2013-11-10T18:39:42Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/37611
dc.description.abstractFredrik Moe: Høyesterettsadvokat Knut E. Henriksen. In memoriam, s. 7 <br> Egil Mikkelsen: Territorier og økonomiske, sosiale og politiske strukturer i forhistorisk tid, s. 9 <br> Einar Østmo: Hvor mange perioder bør vi regne med i Østlandets yngre steinalder? Et bidrag til kronologi­debatten, s. 43 <br> Roger Jørgensen: Spannforma leirkar. Opphavsproblemene sett fra en nordskandinavisk synsvinkel, s. 51 <br> Bjørn Ringstad: Ei vevskei fra folkevandringstid med entrelac­ornamentikk, s. 67 <br> Sigmund Jakobsen, Jan H. Larsen og Lars Erik Narmo: ”Nå blestres det igjen jern ved Dokkfløy”. Et forsøk på eksperimentell arkeologi, s. 87 <br> Per Holck: Myrfunnet fra Skjoldehamn - mannlig same eller norrøn kvinne?, s. 109 <br> Jørgen H. Jensenius: ”Kirkene ingen kunne målbinde”. Undersøkelser om proporsjonssystemer i norske kirker, s. 117 <br> Erik Østby: Norsk arkeologi i Hellas - en tiårsstatus, s. 135 <br> Reidar Calmeyer: Middelalderens fyrstesegl - sigillene - som portrettkunst, s. 159 <br> Norsk Arkeologisk Selskap: Årsberetning og regnskap, s. 169 <br><br>© The Author(s) (1988). This material is protected by copyright law. Without explicit authorisation, reproduction is only allowed in so far as it is permitted by law or by agreement with a collecting society.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherNorsk arkeologisk selskap
dc.relation.ispartofViking http://urn.nb.no/URN:NBN:no-39188
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-39188
dc.titleViking, 51(1988)en_US
dc.typeSeries issueen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-39451
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37611/1/Vol-51-1988.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata