Hide metadata

dc.date.accessioned2013-10-31T11:02:28Z
dc.date.available2013-10-31T11:02:28Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-02en_US
dc.identifier.citationBauge, Håvard. Secdroid: An Improved Alarm Distribution System. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/37433
dc.description.abstractAlarmsystemer er installert i bygninger for å beskytte eiendeler og for folks sikkerhet. Når alarmer blir utløst, kreves en rask respons. Sikkerhetsselskaper har utrykningsenheter som rykker ut på alarmhendelser. Denne oppgaven ser på hvordan alarmdistribusjonssystemet påvirker alarmutrykninger, og hvordan nyttige funksjoner og økt oversikt kan forbedre den totale effektiviteten i en gruppe utrykningsenheter. Denne oppgaven ser på systemet som er i bruk, og et system som tidligere ble brukt av et sikkerhetsselskap. Basert på dagens mangler, har vi utviklet og implementert et nytt system kalt Secdroid. Systemet består av en server og flere klienter, der serveren distribuerer alarmoppdrag til klientene. Secdroid har mer funksjonalitet i forhold til de systemene som blir brukt av sikkerhetsselskapet. De viktigste funksjonene er kart som viser hver enhets oppgaver og andre enheter i området, og funksjoner for beregning av tid og avstand fra andre enheter til alarmoppdrag, hvis en enhet trenger hjelp. Det nye systemet har blitt testet med gode resultater. Brukerne av systemet utføre sine oppgaver mer effektivt, noe som resulterer i betydelig kortere responstid. Tilbakemeldingene fra brukerne er også veldig bra i forhold til de tidligere systemene som har blitt brukt av sikkerhetsselskapet.nor
dc.description.abstractAlarm systems are installed in buildings to protect assets and for people's security. When alarms get triggered, they require a fast response. Security companies have security response units that respond to alarm events. This thesis looks at how the alarm distribution system affects the alarm responses, and how helpful features and increased overview may improve the overall efficiency in a group of response units. This thesis looks at the system currently in use, and a system previously used by a security company. Based on current short comings, we have designed and implemented a new system called Secdroid. The system consists of a server and several clients, where the server distributes alarm assignments to the clients. Secdroid has more functionality compared to the systems used by the security company. The most important functions are maps showing each unit's assignments and other units in the area, and functions for calculating duration and distance from other units to assignments, if a unit is in the need of assistance. The new system has been tested with good results. The users of the system perform their tasks more efficiently, resulting in significantly shorter response times. The feedback from the users is also very good compared to the previously systems used by the security company.eng
dc.language.isoengen_US
dc.titleSecdroid: An Improved Alarm Distribution Systemen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-10-25en_US
dc.creator.authorBauge, Håvarden_US
dc.subject.nsiVDP::420en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bauge, Håvard&rft.title=Secdroid: An Improved Alarm Distribution System&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-39035
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo179697en_US
dc.contributor.supervisorFred Magne Hval, Pål Halvorsenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37433/2/Hauge.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata