Hide metadata

dc.date.accessioned2013-10-24T10:31:15Z
dc.date.available2013-10-24T10:31:15Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-27en_US
dc.identifier.citationHolten, Ellen Merete Lie. Hvordan språket brukes som verktøy for å bli kjent. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/37378
dc.description.abstractSammendrag Enkelte videregående skoler arrangerer velkomstsamtale mellom lærer og elev første skoledag. I denne oppgaven brukes samtaleanalyse for å analysere 20 velkomstsamtaler ved en videregående skole i Akershus fylke. Velkomstsamtalen kategoriseres i utgangspunktet som en institusjonell samtale hvor lærer er den institusjonelle parten og har derved et ekstra ansvar som møteleder å sørge for at målene for samtalen blir innfridd. I tillegg har møteleder ekstra rettigheter til både å innlede og avslutte emner i møtet (Ford 2008). Rektor ved skolen har definert to hovedmålsettinger for samtalen: Gjensidig informasjonsutveksling og at lærer og elev skal bli litt kjent. Med basis i teori (Svennevig 1999) om bekjentskap, tar jeg utgangspunkt i tre komponenter som sier noe om hvordan personlige relasjoner etableres i kommunikasjonen, nemlig at det etableres en viss grad av solidaritet (normativt plan), fortrolighet (kognitivt plan) og affeksjon (emotivt plan) mellom partene. Jeg har gjennomført lyd- og videoopptak av 20 velkomstsamtaler ved skolen og har definert følgende hovedproblemstillinger som jeg ønsker å undersøke i denne studien: Hvordan foregår den direkte selvpresentasjonen strukturelt i velkomstsamtalen? Hvordan brukes språket som verktøy for å etablere en personlig relasjon mellom lærer og elev i velkomstsamtalen? Fokuset har vært lagt på de stedene i samtalene hvor samtaledeltakerne har bidratt med selvpresentasjoner. Først undersøkte jeg de strukturelle mønstrene i selvpresentasjons-sekvensene og deretter undersøkte jeg hvordan selvpresentasjonene virker inn på etablering av en personlig relasjon. Det er en gjennomgående tendens i samtalene at selvpresentasjon foregår ved at lærer spør og eleven svarer med å fortelle om seg selv. Allikevel er det også funn som viser at samtalene har mer uformelle trekk i de sekvensene hvor samtaledeltakerne i høyere grad samarbeider om å bli kjent. Resultatene viser at velkomstsamtalen må betegnes som en hybrid hvor det gjenkjennes trekk fra både institusjonelle og uformelle samtaler og at det er et stort forhandlingsrom for samtalepartene mellom de formelle og de institusjonelle trekkene. Når det gjelder den språklige tilnærmingen mellom samtaledeltakerne i forhold til å etablere en personlig relasjon, viser resultatene at både lærer og elev bidrar positivt i dette arbeidet. I arbeidet med å utjevne maktforholdet mellom lærer og elev, bidrar lærer til dette ved å vise interesse og følge opp elevenes selvpresentasjoner. I tillegg viser resultatene at begge lærernes fremvisning av deres identitet bidrar positivt til utjevning av maktforholdet, men på forskjellige måter. Den ene læreren (den "kule") bidrar til å utjevne asymmetrien ved å redusere sin makt, mens den andre læreren (den ambisiøse) bidrar til å utjevne maktforholdet ved å gi mer makt til elevene. Funnene viser videre at både lærer og elev bidrar i samtalene til å etablere felles kunnskapsplattform og at dette har en positiv innvirkning på det å etablere en personlig relasjon. Lærernes bruk av høflighetsstrategier og samtalestil, både når det gjelder humor og ironi, tempo og tilnærminger til et potensielt vanskelig spørsmål viser varierte resultater i forhold til å etablere en personlig relasjon. Bidragene er stort sett positive og er i høyeste grad med på å etablere en personlig relasjon, men i og med at lærer og elev treffer hverandre for første gang i disse samtalene, kan det også oppstå problemer i samtalen i forhold til usikkerhet når det gjelder felles kunnskapsplattform og felles forståelse for samtaleform.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleHvordan språket brukes som verktøy for å bli kjent : En samtaleanalyse av velkomstsamtalen mellom lærer og elev første skoledag ved en videregående skoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-10-22en_US
dc.creator.authorHolten, Ellen Merete Lieen_US
dc.subject.nsiVDP::000en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Holten, Ellen Merete Lie&rft.title=Hvordan språket brukes som verktøy for å bli kjent&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-38864
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo181465en_US
dc.contributor.supervisorJan Svennevigen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37378/3/2013.05.24-ELHOLTEN-masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata