Now showing items 1-1 of 1

  • Trønnes, Susanne Irene (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    I denne studien har jeg ønsket å belyse hvordan pårørende av rusavhengige opplever det å ta i mot hjelpetilbud. Gjennom å stille forskningspørsmålene: Hva fremmer eller hemmer pårørendes kontakt med pårørendetilbud? og hva ...