Now showing items 1-1 of 1

  • Sommerfeldt, Marianne Buen (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Barn som utsettes for og opplever vold i hjemmet er en gruppe som har fått økt oppmerksomhet de senere år. Barneverntjenesten er forventet å skulle være til hjelp for denne gruppen barn, men er stadig gjenstand for et ...