Now showing items 1-1 of 1

  • Sandberg, Maja Kristensen (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Bakgrunn: Cannabis er det mest brukte illegale rusmiddelet i Norge og politikere debaterer i dag om man skal endre ruspolitikken og bevege samfunnet mot avkriminalisering. Sammenhengen mellom cannabis og psykose er veletablert ...